Integruoto ugdymo diena mokykloje

Pilietinio ugdymo mokykloje tikslas – padėti mokiniams įgyti pilietinių žinių ir išmokti jas panaudoti praktikoje, įgyti praktinę patirtį šeimoje, bendruomenėje, suvokti asmens dalyvavimo tautos gyvenime galimybes ir būdus. Artėjant kovo 11-ajai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, mokyklos bendruomenė ruoštis pradeda gerokai iš anksto, atliekami dideli darbai, tada ir gaunamos tikrosios gyvenimo pamokos. Mokyklos erdves papuošia vaikų darbai. Popamokinės veiklos metu ruošiami koncertiniai numeriai. Vyksta įvairios olimpiados, konkursai, mokiniai pasitikrina savo žinias, gebėjimus.

Taigi kovo 10 diena, integruoto ugdymo diena „Lietuviais esame mes gimę“, ir jos metu vykstantis koncertas – tarsi baigiamasis akordas. Šauniai visus pasveikino 3-4 klasių mokinių choras (muzikos mokytoja R. Gudeikienė), tautinių šokių kolektyvas „Upeliukas“ (šokių mokytoja R. Maslinskienė), dramos būrelio artistai (mokytoja V. Vyšniauskienė), pirmokų berniukų choras (muzikos mokytoja I. Sližauskienė), priešmokyklinės grupės dainininkai (muzikos mokytoja L. Ivanauskienė). Koncertą atsakingai vedė Dominykas Palkevičius (4b) ir Ugnė Savickaitė (4b).

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė