Pasibaigus mokyklos bendruomenės renginiui „Lietuva, tavim džiaugiuosi ir didžiuojuos!“, mokiniai skubėjo į savo klases. Čia vyko integruoto ugdymo pamokos. 2b klasės mokiniai (mokytoja R.Tamašauskienė) Lietuvos šimtmetį šventė savo bendruomenės būryje. Mokinių Ievos ir Miglės mama Sandra Diržinauskienė iškepė naminės duonos, ant kurios buvo įspaudai 100, Jūnės Martynos mama Danutė Grižinaitė atnešė baltus lietuviškus sūrius ir medaus bei gardžios bruknių uogienės. Visi susėdome už bendro stalo, kalbėjome apie Lietuvą, apie tai, kaip gera joje gyventi, deklamavome eilėraščius Lietuvai, dainavome lietuvių liaudies dainas apie Lietuvą, šokome liaudies šokius. Buvo labai smagu ir gera sėdėti už bendro stalo, valgyti lietuvišką duoną su sūriu ir medumi, gerti Lietuvos pievų žolelių arbatą. „Jei žodžius man atims – tik klausyk, kaip tyliu, tik manęs neužmiršk. Leisk man valgyti tavo duoną, nes dieną pradedu kasdienės duonos kąsniu“ – šiais žodžiais, linkėdama visiems prasmingo naujo šimtmečio, mokytoja baigė integruoto ugdymo pamoką.

Vasario 16-ąją Širvintų pradinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis „Želmenėliai“ (vadovė Rūta Tamašauskienė) ir tautinių šokių kolektyvas „Upeliukas“ (vadovė Raminta Maslinskienė) dalyvavo miesto šimtmečio šventėje „Vienybė težydi!“. Mokyklos direktorė Irena Sližauskienė kartu su folkloro ansambliu „Želmenėliai“ ir jų vadove Rūta Tamašauskiene pasveikino Igno Šeiniaus premijos laureatą, armonikininką Joną Romašką. Buvo pasveikintas ir antras Igno Šeiniaus premijos laureatas Algimantas Jakimavičius.

Mokytoja metodininkė Rūta Tamašauskienė