„Gimęs žmogus ne kažin kur tolyn tenueina. Iš gimtinės išėjęs – į gimtinę sugrįžta. Aš galvoju, kad taip visada. Nes – kas yra Mano ir Tavo Lietuva?“ Šiais žodžiais mokykloje buvo pradėta literatūrinė kompozicija „Lietuva, tavim džiaugiuosi ir didžiuojuos!“, kurios autorė mokytoja metodininkė Rūta Tamašauskienė.

Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtomis datomis, tačiau dalis jų yra ne šiaip sau garsios, bet pamatinės. Tariant šiuos žodžius, tautiniais rūbais apsirengę mokiniai, nutiesė Lietuvos Šimtmečio taką. Žengusi šiuo taku pasveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė Irena Sližauskienė. Buvo prisiminti svarbiausi Lietuvos šimtmečio įvykiai. Prisiminus kiekvieną įvykį, direktorė skambino varpu, apjuostu tautine juosta, o mergaitė su berniuku kėlė nuo Šimtmečio tako žvakutes ir statė jas ant prisiminimų knygų. „Bėga istorijos puslapiai bėga, jau pradėsim ir antrąjį šimtmetį verst“, ištarus šiuos žodžius buvo tiesiamas naujai prasidedančio Šimtmečio takas ir į padangę kilo Naujos aušros spindulys. Lietuvą eilėraščiais ir dainomis sveikino mokyklos vaikų folkloro ansamblis „Želmenėliai“ (vadovė Rūta Tamašauskienė), mokyklos tautinių šokių kolektyvas „Upeliukas“ (vadovė Raminta Maslinskienė), mokyklos vaikų choras (vadovė Rasa Gudeikienė), mergaičių duetas Ieva Diržinauskaitė ir Luka Stankevičiūtė bei akordeonistas Arnas Sakalauskas (mokytoja Rūta Tamašauskienė). Eiles, skirtas Lietuvai, iš mokyklos bendruomenės būrio skaitė mokytojos Aušra Lebedevienė ir Lena Vaitkūnienė. Visa mokyklos bendruomenė dainavo dainas „Brangiausios spalvos“ ir „Žemė Lietuvos“ (muzika ir žodžiai K Vasiliausko). „Atgimimo – Lietuva, atpirkimo – Lietuva, tiek kentėjus – Lietuva, laisvėn ėjus – Lietuva, prisikėlė – Lietuva, mūsų laisvė – Lietuva“. Žodžius „Lietuva“ atkartojo visa mokyklos bendruomenė. Šiais žodžiais ir šokiu (pagal Gyčio Paškevičiaus muziką „Kur bėga Šešupė“) paminėjome Lietuvos šimtmetį. Renginį vedė 4b klasės mokiniai Smiltė Pimpytė ir Aleksandras Bissekerskij, mokytoja metodininkė Rūta Tamašauskienė ir 2b klasės mokinių Arno ir Agniaus tėtis Andrius Sakalauskas.

Mokyklos direktorė Irena Sližauskienė nuoširdžiai dėkojo ir įteikė Padėkos raštus už vertybinių nuostatų ir pilietiškumo ugdymą, už tautinių tradicijų puoselėjimą, mokinių įtraukimą į kūrybinę ir patriotinę veiklą, organizuojant renginius, skirtus Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui, mokytojai metodininkei Rūtai Tamašauskienei, mokytojai metodininkei Ramunei Savickienei, muzikos mokytojai Rasai Gudeikienei, šokių vyresniajai mokytojai Ramintai Maslinskienei, renginį vedusiam mokinių tėčiui Andriui Sakalauskui, armonikininkui Jonui Romaškai. Diplomus bei pažymėjimus už pasiekimus Tarptautiniame konkurse „Olympis 2017-Rudens sesija“ ir Tarptautinėje KINGS matematikos ir anglų kalbos olimpiadoje direktorė įteikė šiems mokiniams: antrų klasių mokiniams – Renaldui Ašebergui, Mykolui Budzevičiui, Miglei Diržinauskaitei, Ievai Diržinauskaitei, Mijai Tiškovaitei, Ivetai Jasiūnaitei, Dominykui Mučiniui, Matui Vrubliauskui, Liepai Tamoševičiūtei, Aurelijai Adomavičiūtei, Emilijai Mingelevičiūtei, Marijai Armanavičiūtei, Karinai Sperskaitei, Kiprui Kizinui, Kostui Braidokui; trečių klasių mokiniams – Urtei Želvytei, Mildai Braidokei, Nojui Tamoševičiui, Domantui Petrauskui, Evitai Šavinskaitei, Dominykui Jermak; ketvirtų klasių mokiniams – Laurynui Kvaseliui, Kristupui Gudanui, Adrijai Kazlauskaitei, Emiliui Januškevičiui, Aleksandrui Bissekerskij, Laurynui Dambrauskui; mokytojoms Ingai Želvienei, Rūtai Tamašauskienei ir Daivai Sakalauskienei.

Mokytoja metodininkė Rūta Tamašauskienė