Ankstyvą penktadienio rytą folkloro ansamblis „Želmenėliai“ išsiruošė į Barskūnų pagrindinę mokyklą pasveikinti mokyklos bendruomenės su Lietuvos valstybės šimtmečiu. Atvykę į mokyklą, buvome šiltai sutikti mokytojos, laikinai atliekančios direktoriaus funkcijas,  Linos Jakštienės ir lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Romos Vareikienės. Mokykloje vyko netradicinė diena „Kelionė per Lietuvos šimtmetį“, kurią organizavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Roma Vareikienė. Vienoje iš tos dienos stotelių reikėjo dalyvauti mūsų ansambliui „Želmenėliai“. Ansambliečiai smagiai šokdami lietuvių liaudies šokius, ratuodami ratelius bei dainuodami lietuvių liaudies dainas, deklamuodami lietuvių poetų eilėraščius, atskleidė Lietuvos grožį. Buvo smagu su visa mokyklos bendruomene dainuoti dainas apie Lietuvą, šokti bendrame ratelyje. Mums pagelbėjo armonikininkas Jonas Romaška. „Želmenėliams“ negailėjo katučių nei mokyklos mokiniai, nei mokytojai. Po šiltų padėkos žodžių ir su saldžiomis dovanomis pakilia nuotaika grįžome namo.

Už dalyvavimą renginyje noriu padėkoti Jonui Romaškai ir už pagalbą kelionės metu mokinio Lauryno mamai Simai Grišutinienei. Labai džiaugiamės nuoširdžiu ir smagiu bendradarbiavimu su Barskūnų mokyklos bendruomene.

 Pradinių klasių mokytoja metodininkė,
folkloro ansamblio „Želmenėliai“ vadovė Rūta Tamašauskienė