Artėjant Laisvės gynėjų dienai, sausio 12-osios rytą mūsų mokykloje vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Pasipuošę mėlynu neužmirštuolės žiedeliu, mokiniai kartu su mokytojomis mokyklos languose įžiebė žvakutes Laisvės gynėjų dienos aukoms atminti, tylos minute pagerbė žuvusiuosius, kurie paaukojo savo gyvybę už Lietuvą. Pilietiškumo pamokoje mokiniai su mokytojomis prisiminė skaudžius šios tragiškos dienos įvykius, aptarė jų prasmę Lietuvos valstybei.

2b klasės mokiniai pamoką pradėjo A. Baranausko žodžiais ir V. Kernagio muzika sukurta daina „Giedu dainelę“. Dainuodami paskutinį posmelį, mokiniai susikibo už rankų, taip pajusdami vienybę ir suprasdami, ką jautė beginkliai žmonės tą 1991-ųjų sausio 13-ąją, atėję ginti Vilniaus televizijos bokšto, Seimo rūmų, Lietuvos radijo ir televizijos pastato. Mokytoja papasakojo tos dienos liudytojų ir savo prisiminimus bei išgyvenimus. Susėdus ratu prie bendro stalo, visiems buvo smagu dalintis sausainiais, kaip prieš 27 metus dalinosi maistu lietuviai, gindami mūsų Laisvę. Vėliau klasėje vyko viktorina „Kelionė po Lietuvą“.

Mokiniai pagerbė laisvės kovotojus ir uždegė atminimo žvakeles prie R. Antinio Nepriklausomybės kovų aukoms atminti paminklo ir skulptoriaus I. Užkurnio paminklo 1940–1953 metų Širvintų rajono aukoms atminti, kuris įamžina Marijos Sopulingosios kančią. Sustojus prie Lietuvos kariuomenės pulkininko J. Plentos namo, klasės mokytoja pasakojo, kad šiame name 1944–1953 metais buvo kankinami ir kalinami kovotojai už Lietuvos laisvę. Mokiniai nuoširdžiai bendravo su mokytoja Danute Miliukiene, kuri džiaugėsi, kad pradinukai žino ir taip prasmingai prisimena šią dieną. Antrokai taip pat klausėsi pasakojimo apie mūsų mokyklos himno „Mes – pradinukai“ kūrimą.

Kultūros centre 2b klasės mokiniai aplankė dailininkės I. Daujotaitės tapybos darbų parodą „Budėjimas“, skirtą Lietuvos Valstybės šimtmečiui paminėti. Kadangi šios klasės mokiniai šoka ir dainuoja folkloro ansamblyje „Želmenėliai“, tai visiems buvo įdomu pažiūrėti, kaip dailininkė nuostabiai nutapė tautiniais rūbais pasipuošusius Lietuvos žmones. Sugrįžus į klasę, visiems buvo smagu pasidalinti patirtais įspūdžiais ir aptarti šios dienos reikšmę visai Lietuvai.

2b klasės mokytoja metodininkė, folkloro ansamblio
„Želmenėliai“ vadovė Rūta Tamašauskienė