Visiems suprantama, kad apie sveiką mitybą bei gyvenimo būdo kultūrą savo mokyklos bendruomenėje kalbame nuolatos. Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių programa integruojama į ugdomuosius dalykus. Taip jau įprasta, kad vasario mėnesį tą darome aktyviai įsitraukiant į linksmą, žaismingą sveikos gyvensenos propagavimo maratoną.

Vyko klasės valandėlės: „Mano dantukų priežiūros priemonės“ (piešinys) 1-2 klasės. „Darbo ir poilsio planavimas“ (atmintinė) 3-4 klasės. Šią veiklą vykdė mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Asta Žukauskienė.
Tęstinio mokyklos projekto „Ekologija pradinėje mokykloje“ metu raginome mokinius aktyviai leisti savo laisvalaikį lauke, dalyvaujant akcijoje „Baltasis badas“. Iniciatorės – mokytojos Daiva Sakalauskienė ir Gita Bakasėnienė.
Dalyvaujame ES programose „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“ ir „Pienas vaikams“ programose (tęstinė veikla). Vykdytojai – socialinė pedagogė Jolanta Vilkienė, klasių mokytojai.

Tęstinio mokyklos sveikos gyvensenos projekto „Sportas, judėjimas, sveikata“ metu inicijuotos šios veiklos:

  1. Priešmokyklinės grupės mokinių ir tėvelių kūrybinių darbų paroda „Ką darai, kad būtum sveikas?“.
  2. Priešmokyklinės grupės mokytoja Dalia Katinienė ir jos auklėtiniai skaitė knygeles, žiūrėjo filmukus, mokėsi naujų dainelių ir mokyklos bendruomenei paruošė stendą „Mokausi gyventi sveikai“.
  3. Vyko varžybos: respublikinės finalinės kvadrato (mokyklos komanda tapo nugalėtoja) ir mokyklos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 3-4 klasėse. (1-oji vieta 4d ir 3a).
  4. Programos „Augsiu aktyvus 2011“ įgyvendinimas (tęstinis) – kolektyvinė rytmetinė mankšta klasių grupėse, priešmokyklinėje grupėje. Labai džiugu, kad 3-4 klasių mokiniai patys noriai išmoko pratimų ir drąsiai vedė mankštas klasės draugams.
  5. „Sportuojame visa šeima“, sporto šventė . Vykdė mokytoja Ramunė Savickienė, partneriai – antrųjų klasių mokytojai.

Antrųjų klasių mokinių tėveliai, močiutės, seneliai, vyresnieji ir jaunesnieji broliai bei sesės sugužėjo į sporto šventę. Jos iniciatorė mokytoja Ramunė Savickienė. Pradžioje daug kas jautėsi nedrąsiai, bet vėliau užvirė tikros varžytuvės. Toks šeimų pabuvimas kartu suteikia galimybę geriau pažinti vieniems kitus. Pradinių klasių mokiniai labai imlūs, judrūs, norintys pažinti pasaulį ir save, todėl taip svarbu sudaryti sąlygas mokiniui patirti judėjimo džiaugsmą, skatinti jį būti fiziškai aktyvų. Kiekviena judėjimo forma optimizuoja žmogaus ne tik motorikos, bet ir jo psichikos bei socialinės brandos vyksmą.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė