Tylią naktį, naktį šventą
baltos snaigės tyliai krenta...
Tyliai krisdamos į žemę
baltos snaigės, rodos, šlama.
Rodos, kužda mūs širdims:
Dievo Kūdikis užgims.

Šiais Mykolo Linkevičiaus žodžiais prasidėjo 2b klasės bendruomenės vakaronė „Ir atvažiuoja šventa Kalėda“. Vakaronės metu dalyvavo kiekvienas iš susirinkusiųjų. Luka, kartu su sesute Eva ir mama Ligita giedojo kalėdines giesmes, vėliau visos sugiedojo žemaitišką kalėdinę giesmę. Susėdę aplink savo rankomis pagamintus angelus ir šviečiančias žvakutes, mokiniai giedojo kalėdines giesmes ir deklamavo kalėdinius eilėraščius. Ieva pianinu pagrojo kalėdinę dainą „Tyli naktis“, o Miglė, sesutė Milda ir mama Sandra sudainavo dainelę „Virė virė košę“. Mažoji Milda pasveikino visus susirinkusius padeklamuodama kalėdinį eilėraštį. Arnas kartu su mokytoja akordeonais pagrojo V. Burinsko „Mažąjį valsą“. Mamos su tėveliais deklamavo vaikams kalėdinius eilėraščius. Visi žaidėme kalėdinius žaidimus, o pritariant armonikininkui J. Romaškai, mokiniai ratavo kalėdinius ratelius. Po literatūrinės dalies vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu kiekvienas bendruomenės narys pasigamino kalėdinę žvakutę, kurią parsinešę namo uždegs prie Kūčių stalo linkėdami vieni kitiems gėrio ir laimės.

Kažkur šalia, ant balto tako

Kalėdos ruošias į svečius,

Nukritusį gerumo lašą

Jums su džiaugsmu neš į namus...

Paėmus angelą už rankos

Ateis prie židinio šeimos,

Širdin įdės vėl laimę brangią,

Kuriai reiks jūsų šilumos...

Dar yra laiko nusimesti

Kasdienius pykčio drabužius,

Skriaudas giliai širdy užkasti,

Nes šventės eina į namus.

Šiomis eilutėmis baigėsi šilta, jauki kalėdinė vakaronė. Noriu padėkoti visiems mokiniams, tėveliams, armonikininkui Jonui už kartu praleistą šiltą kalėdinį vakarą.

2b klasės mokytoja metodininkė Rūta Tamašauskienė