Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Nijolė Miliauskaitė jau antri metai dalyvauja Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamame projekte „Pradinio ugdymo tobulinimas", kuris yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projektas baigiasi 2014 m. vasario 26 d. Mokytoja turėjo galimybę susipažinti su naujovėmis, vesti seminarus, bendrauti su respublikos mokytojais ir su lektoriais iš Didžiosios Britanijos, 2013 m. rugsėjo 30 d. – spalio 04 d. kartu su kitų Lietuvos mokyklų mokytojais dalyvavo edukacinėje kelionėje (stažuotėje) Suomijoje.

Vasario 20 dieną 21 Širvintų pradinės mokyklos mokytojas dalyvavo N. Miliauskaitės seminare – „Pradinio ugdymo tobulinimas naudojant Mąstymo kultūros ugdymo mokyklų patirtį". Seminaro dalyviai sužinojo apie minčių žemėlapius ir mokėsi juos taikyti praktiniame darbe.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė