Grupelė Širvintų pradinės mokyklos mokytojų vasario 18 d. nuvyko į Vilniaus Gabijos gimnaziją ir dalyvavo respublikinėje konferencijoje-seminare „Mokyklos sėkmė. Nuo ko ji priklauso?"

Sveikinimo žodį tarė Vilniaus Gabijos direktorė Vilija Klimavičienė. Ji pastebėjo, kad konferencija yra skirta mokyklos 25-mečiui. Direktorė sakė, kad, ar mokykla patiria sėkmę, visų pirma priklauso nuo to, kaip vyksta mokymo/si procesas, nuo visos mokyklos bendruomenės aktyvios, atsakingos, kūrybiškos veiklos. Darbas – sėkmės raktas.

Konferencijos koordinatorė, Vilniaus Gabijos gimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė Andželika Padarauskienė įžangos žodyje labai trumpai supažindino su pasaulio, Lietuvos mokyklų steigimosi istorija.

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktorius Gražvydas Kazakevičius kalbėjo apie geros mokyklos rezultatų ir kainos (jų siekiant) santykį. Pagrindinė pranešimo mintis: turime susitarti, ką nacionaliniu lygmeniu laikome gera mokykla. Pristatė agentūros nuveiktus darbus minėta kryptimi ir paragino ieškoti savų būdų tobulinant mokyklą. Dėmesį turėtume kreipti asmens orumo, individualumo, socialumo, tautines tapatybės suvokimo bei pilietiškumo puoselėjimui.
Apie tėvų įtraukimą į ugdymo procesą bei mokyklos bendruomenės telkimą kalbėjo Lietuvos tėvų forumo narys, lektorius Vytautas Gaidamavičius. Pranešėjas pastebėjo, kad dalis tėvų tiesiog nesupranta mokykloje vykstančių pokyčių ir kartais į taikomus naujus mokymo metodus reaguoja neadekvačiai, patys to nenorėdami. Mokyklos galėtų aktyviau ugdyti pačius tėvus, šviesti juos, įtraukdami į bendras veiklas su savo vaikais.

Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus pavaduotojas, dr. Pranas Gudynas, remdamasis pasaulio ir Lietuvos tyrėjų statistiniais duomenimis, aptarė, kaip pagerinti ugdymo/si kokybę. Paskutiniai mokslininkų atlikti tyrinėjimai sudaro prielaidas teigti, kad ugdymo/si kokybę lemia: dažnas mokytojo grįžtamasis ryšys; duomenimis grįstas mokymas; daug mokymosi pagalbos mokiniui; pailgintas mokymo laikas; dėmesys akademiniams pasiekimas. Pranešėjas pastebėjo, kad visa tai mokyklos daro, klausimas – ar daro profesionaliai?

Kalbėjo Gabijos gimnazijos moksleivių sąjungos prezidentė, kuri sakė, kad mokiniai mokykloje jaustųsi gerai, mokytojai galėtų pastebėti kiekvieną vaiką; įvertinti mokinio asmeninį progresą, ne tik akademines žinias; skatinti aktyvesnei veiklai visuomenėje. Mokinio tėvai iš mokytojų turėtų dažniau išgirsti apie nuveiktus gerus darbus (ne vien mokymosi rezultatus). Svajonių mokytojas – ne tik autoritetas, bet ir draugas.

Po pietų pertraukos penkiose grupėse vyko praktinė veikla ir diskusijos: Mokyklos kultūros, Mokyklos veiklos įsivertinimo, Mokyklos mikroklimato, Mokymo kultūros temomis. Bendras darbas ir konferencija baigėsi rezoliucijos patvirtinimu.

Šiuolaikinis mokytojas nuolatos tobulina savo profesines kompetencijas. Išklausytos mintys, pastebėjimai sukelia daug apmąstymų, skatina dar ir dar kartą pergalvoti kasdieninę veiklą. Visų pirma, kiekvienas mokytojas privalo suprasti, kokius tikslus šiandien jam kelia valstybė, tėvai, mokiniai ir asmeniškai prisiimti atsakomybę už būdus, metodus kuriuos pasirenka, kad patirtų sėkmę tuos tikslus įgyvendindamas. Mokykla, mokiniai ir mokytojai patirs sėkmę į bendrus darbus įtraukdami tėvus bei glaudžiai bendradarbiaudami su kitais socialiniais partneriais.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui, konferencijos dalyvė Liuda Bytautienė