Viena iš pradinio ugdymo organizavimo nuostatų – ugdymas privalo būti integralus ir visapusiškas: apimti ne vien žinias, gebėjimus, vertybines nuostatas, bet ir pojūčius, jausmus, vaizduotę, įtraukti visus vaiko jausmus, taikant įvairius ugdymo integracijos būdus.

Dauguma mokinių, paskatinti mokytojų, į mokyklą atėjo šventiškai pasipuošę. Visi buvo įsisegę savo mokyklos ženklelį kartu su tautinės vėliavos spalvomis austa juostele. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas „Pasveikinkim vieni kitus“ Širvintų pradinėje mokykloje penktadienio, vasario 14 dienos, rytą prasidėjo sugiedojus tautinę giesmę ir mokyklos himną (pirmą kartą naująjį mokyklos himną giedojo visa mokyklos bendruomenė).

Po to pagal gyvuojančią tradiciją mokiniai, jų mokytojai deklamavo eilėraščius, dainavo dainas apie Lietuvą, sveikino vieni kitus.

Daugiausiai sveikinimų sulaukė mokyklos sportininkai – kvadrato komanda, finalinėse Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kvadrato (gim. 2003 m. ir jaunesnių) varžybose iškovojusi pirmąją vietą!

Komandos narius, mokyklos bendruomenę pasveikinti atvyko Širvintų r. savivaldybės meras Vincas Jasiukevičius ir Širvintų r. savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vyriausias specialistas Borisas Sockis.

Šventės išvakarėse komandą ir jos trenerę, mokytoją Danguolę Skirmantienę, pasveikino mokyklos direktorė Irena Sližauskienė. Padėkojo už puikius rezultatus, už pastangas, už mokyklos vardo garsinimą, palinkėjo sportinės sėkmės ir įteikė saldžias dovanėles. Už jas dėkojame IĮ „Šeškupė“ vadovei Vidai Matulienei.

Vasario 14-ąją pamokos vyko netradiciškai. 1a klasės mokiniai pilietiškumo pamokoje „Prie Lietuvos žemėlapio“ stebėjo skaidres apie Lietuvą, rašė diktantą „Mano Lietuva“, gamino Laisvės aitvarą. 1b mokiniai aptarė, kuo skiriasi žodžių „tėvynė, gimtinė“ reikšmė, iš detalių sudėliojo ir nuspalvino Lietuvos herbą, parengė stendą iš savo piešinių.

Antrokai rašė rašinėlius „Langas į gimtinę“. Rašinėlius iliustravo piešiniais ir pasipuošė rekreacinę zoną. Kelios mintys iš vaikų rašinėlių:

„Aš dar nebuvau gimęs, kai Lietuva atkūrė savo nepriklausomybę. Nemačiau ir negalėjau matyti jos praeities. Galiu nulemti jos ateitį“. Kristijonas, 2c.
„Tėvynė man viena, už kurią galiu kovoti. Jos vardas – Lietuva“. Dovydas, 2d.
„Ačiū tau, tėvyne, už gražią kalbą, už tekančią upę, už mėlyną dangų“. Skaistė, 2c.
„Gimtinė – tai viskas, kas mus supa. Tai saulė, vanduo, augalai, gyvūnai, žmonės“. Karolina 2d.
„Mano gimtasis miestas yra Širvintos. Aš turiu daug draugų. Aš labai myliu savo Lietuvą“. Mingailė 2c.

Trečiųjų klasių mokiniai rašė rašinėlius apie Lietuvą, savo aukštą papuošė nuostabiais, tautiniais raštais išgrąžintais piešiniais.

4b klasės mokiniai po pokalbio apie Vasario 16-osios šventės reikšmę pradžiugino savo rašinėliais – „Aš tikrai myliu Lietuvą“. 4a klasės mokiniai paruošė savo pieštų herbų parodą.

Neformaliojo švietimo būreliai: „Juostų audimo“ (mokytoja Danguolė Lapinskienė), „Darbeliai iš natūralių gamtinių medžiagų“ (mokytoja Danutė Zinkevičienė) pakvietė į darbelių parodas.

Būrelio „Žaliuoju gimtinės taku“ dalyviai (mokytoja Svetlana Paliukėnienė) iš mažų giliukų užaugino ąžuoliukus, kurie tikrai šlamės Širvintose. Tautinių šokių kolektyvas „Upeliukas“ (vadovė Raminta Maslinskienė) šoko Širvintų miesto šventiniame minėjime. Taip mokiniai ugdosi įvairios komunikacijos poreikį: norą patirti, apmąstyti, savitai išreikšti.

Šventę baigėme susitikimu su senais mūsų bičiuliais iš Vilniaus – grupės „Tarškalai“ artistais. Stebėjome vaikišką, nuotaikingą, siužetinį, edukacinį spektaklį „Tu stiprus ir aš stiprus“. Buvome supažindinti su Lietuvos gamtos įžymybėmis. „Tarškalai“ puoselėja Lietuvių liaudies meną ir ugdo vaikų tautinę savimonę.

Organizuodami įvairias veiklas bandome padėti mokiniams suprantamai, remiantis konkrečiais pavyzdžiais, darbais, lyginant, analizuojant, darant apibendrinimus, išsiaiškinti, kad žmoniją sudaro įvairios tautos, kad kiekviena tauta turi savo kalbą, istoriją, savitus papročius, tradicijas, ugdome supratimą, jog istorija grindžiama tyrimais ir patikrinta informacija, ugdome norą istoriją kurti patiems.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė