Seminaras pradinių klasių mokytojams

Mokyklos BMT3 komanda, kurią sudarė pradinių klasių mokytojos metodininkės: Aušra Lebedevienė, Svetlana Paliukėnienė, Lena Vaitkūnienė bei pradinių klasių vyresnioji mokytoja Živilė Lisauskienė, siekdama išsikelto tikslo – gerinti mokinių skaitymo motyvaciją – vykdė ilgalaikį projektą ,,Skaitau ir augu". Lapkričio 7 dieną projekto komanda seminaro metu pasidalijo patirtimi, kurią įgijo su mokiniais dalyvaudamos projekte. Šio seminaro metu paskatino rajono pradinio ugdymo mokytojus ieškoti kuo įvairesnių būdų, kurie paskatintų mokinius skaityti.

Mokinių pavasario atostogų metu, balandžio 15 dieną, Širvintų rajono švietimo centre, seminaro „Mokinių grožinės literatūros skaitymo motyvacijos skatinimas pradiniame ugdyme" antroje dalyje ne tik BMT3 komanda, bet ir daugelis kitų pradinių klasių mokytojų, dalijosi gerąja darbo patirtimi. Buvo pasakojama, kokiomis veiklomis, kokiais būdais ar metodais mokytojos skatino mokinių motyvaciją skaityti grožinę literatūrą.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė N. Miliauskaitė pranešime ,,Apie knygas kitaip" pasakojo, kaip stengėsi sudominti mokinius pristatydama pasaulyje pačią pirmąją, pačią mažiausią, didžiausią, brangiausią knygas. Pateikė pavyzdžių, kaip senas, nenaudojamas knygas, pačių knygų nesunaikinus, galima panaudoti dailės ir technologijų pamokose lankstiniams. Mokytoja metodininkė R. Savickienė ir vyresnioji mokytoja L. Miliukienė pasakojo apie prasmingą bendradarbiavimą su mokyklos ir miesto vaikų bibliotekomis, pristatė, kokiuose renginiuose, konkursuose, susijusiuose su skaitymu, dalyvavo jų mokiniai bei, kaip sekėsi paraginti mokinių tėvelius skaityti kartu su savo vaiku. Šių mokytojų visa veikla pavadinta ,,Knyga – minčių lobynas". Pranešimu ,,Imkit mane ir skaitykit" mokytoja metodininkė R.Tamašauskienė perteikė gilias, prasmingas žymių žmonių mintis apie knygas bei jų skaitymą. Mokytoja nupasakojo, kokiose šventėse bei renginiuose dalyvavo su savo mokiniais. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos Kernavės J. Šiaučiūno pradinio ugdymo skyriaus vyresnioji mokytoja A. Jurkevičienė skaitė pranešimą ,,Augu su knyga". Mokytoja pasakojo, kaip fiksuojamos ir pristatomos mokinių perskaitytos knygos. Mokykloje buvo surengtos įvairių knygų parodos: seniausių, šeimos mėgstamiausių, mokinių pagamintų. Mokytojos metodininkės L. Vaitkūnienė ir A. Lebedevienė pristatė rekomenduojamų 3 klasėje perskaityti knygų sąrašą ir kiek knygų reikėtų perskaityti mokiniui, siekiančiam tam tikro mokymosi lygio. Mokytoja L. Vaitkūnienė pristatė Poezijos dieną, kurios metu eiles vaikams skaitė, deklamavo mokinių tėveliai. Savo pranešimą mokytojos pavadino ,,Grožinės literatūros skaitymo skatinimo būdai". Kaip įdomiau surengti perskaitytų knygų pristatymus, pasakojo mokytoja metodininkė S. Paliukėnienė. Pranešimu ,,Perskaitytos knygos aptarimas kitaip" mokytoja nupasakojo, kokias užduotis mokiniams teko atlikti, kai visi klasės mokiniai ir mokytoja perskaitė knygas V.V. Landsbergio ,,Obuolių pasakos" bei Marijos Gripės ,,Elvi, Elvi!". Taip pat mokytoja pristatė kartu su mokiniais sudarytą stalo žaidimą apie knygas. Pradinių klasių mokytojos metodininkės G. Bakasėnienės ir vyresniosios mokytojos V. Šapurienės pranešimo ,,Ir knyga mane augina" tikslas – pristatyti naujas skaitymo galimybes ir būdus, kaip skaitymą padaryti patrauklesniu. Šios mokytojos kartu su mokiniais lankėsi vaikų bibliotekose, suorganizavo literatūrinių personažų – lėlių parodą ,,Mane pasiuvo vaikas", rinko vaikų metų knygą, išvykos metu Vilniuje lankėsi amatų dirbtuvėlėse. Ten rišo ir gamino savo knygutes. Gražių minčių apie skaitantį vaiką pateikė vyresnioji pradinių klasių mokytoja R. Žygienė. Vyresnioji pradinių klasių mokytoja A. Gelažunienė pristatė, kokiais būdais ir veiklomis skatina pirmų klasių mokinius skaityti knygeles. Supažindino mokinius su mokyklos ir miesto vaikų bibliotekomis ir sėkmingai su jomis bendradarbiauja. Mokytojos klasėse įvairiai fiksuoja mokinių perskaitytas knygas: ,,augina medžius", spalvina langelius. Šių mokytojų pranešimas - ,,Augu skaitydamas". ,,Augu su pasaka" – taip buvo pavadintas vyresniųjų pradinių klasių mokytojų L. Ivanauskienės ir Ž. Lisauskienės pranešimas. ,,Pasakos – tai bendravimo ir ugdymo priemonė" – įžvelgė mokytojos. Jos pristatė veiklas su pirmų klasių mokiniais: įvairių pasakų tylųjį skaitymą klasėje, lietuvių kalbos pamokoje taikytą aktyvaus mokymo metodą viktoriną ,,Mes iš pasakų", senosios animacijos pasakų žiūrėjimą ir aptarimą, mokinių pasakų skaitymą namuose su artimaisiais. Mokytojos džiaugėsi, kad mielai projektinėje veikloje dalyvavo ir kai kurie tėveliai. Jie su savo vaikais kartu skaitė pasakas ir pildė pasakėlių skaitymo lapus. Skaitymas kartu – tai natūrali bendravimo priemonė. Pasakos įvairiapusiškai veikia vaiko raidą, nes jos ugdo, auklėja ir moko.

Skaityti pranešimai suteikė galimybę pasisemti naujų idėjų, žinių, kaip pradiniame ugdyme mokinius motyvuoti skaityti grožinę literatūrą. Mokytojos pritartų poetės Violetos Palčinskaitės žodžiams ,,Niekada nepatikėsiu, kad elektroninė erdvė gali pakeisti knygą".

Dėkojame Širvintų rajono švietimo centro kolektyvui už bendradarbiavimą.

Širvintų pradinės mokyklos BMT3 komandos narė Živilė Lisauskienė