Šiuolaikiniame pasaulyje lieka vis mažiau pastovių dalykų. Tai kelia naujus reikalavimus ne tik mums, pedagogams, bet ir visai švietimo sistemai. Kad galėtume nuolat mokytis ir mokyti kitus bei įgyvendinti savo siekius, mums reikia bendradarbiauti, mums reikia vieniems kitų – mokiniams, jų tėvams, bendruomenės nariams. Turime patys išmokti pasitikėti savo idėjomis ir nebijoti jas įgyvendinti. Taip trečiųjų klasių mokytojoms Aušrai Lebedevienei, Lenai Vaitkūnienei, Gitai Bakasėnienei, Vitalijai Šapurienei kilo mintis su savo mokiniais parašyti ir iliustruoti „Draugystės knygą". Jau pradinukai linkę vertinti tai, kas vyksta aplinkui, formuoti savo tolesnio gyvenimo pažiūras. Kita vertus, jie siekia tapti suaugusiais žmonėmis, turėti savo nuomonę, ją išsakyti. Vadinasi, labai palankus metas su vaiku kalbėtis ne tik apie jo teises, bet ir apie pareigas.

Savaitės BE PATYČIŲ 2014, kovo 24-28 dienomis, minėta idėja buvo įgyvendinta. Veiklos tikslas – skatinti pačius moksleivius aktyviau dalyvauti ieškant atsakymo – kas yra draugas, draugystė. Visi džiaugiamės pasiektu rezultatu. Tikimės, kad trečiokų „Draugystė knyga" taps mėgstama mokyklos bibliotekos knyga. Paskaitykite patys ir suprasite, kad nemeluojame. Dėkojame tėveliams už puikų savo vaikų auklėjimą, mokytojams – už gebėjimą įžiebti kūrybos kibirkštis mokinių širdelėse.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė