2014 m. kovo mėnesį Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriumi organizavo šalies moksleivių foto darbų konkursą „Vanduo ir jo naudojimas – 2014". Mokytoja metodininkė Svetlana Paliukėnienė paskatino tris savo klasės mokinius sukurti foto darbus, kūrybiškai atspindinčius aplinkosaugines nuostatas ir vertybes, atkreipiant dėmesį į vandenį, kaip vieną svarbiausią gamtos duotybių žmogui.

Pirmasis etapas vyko rajone. Pirmųjų vietų laimėtojų darbai buvo išsiųsti į šalies konkursą.

– 3 vieta –

Kamilė Liekytė 4b, „Nešiukšlink pats ir perspėk kitus“

– 2 vieta –

Adrija Redeckaitė 4b, „Kas gyvena vandenyje: žuvytės ar šiukšlytės?“

– 1 vieta –

Ugnė Savickaitė 4b, „Prižiūrėkime šulinius...“

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė