Širvintų pradinė mokykla siekia, kad kiekvienas mokinys mokykloje patirtų sėkmę, kad galėtų ugdyti ir tobulinti savo gebėjimus.

Dalyvavimas dalykiniuose konkursuose ir olimpiadose mokiniams suteikia galimybę įsivertinti gebėjimus, pritaikyti turimas žinias, jas pagilinti.

2014 m. vasario 5 d. įvyko 4-ų klasių mokinių mokyklos matematikos olimpiada. Ketvirtokai sprendė matematikos užduotis, kurias parengė Šiaulių universiteto profesorius Arkadijus Kiseliovas.

4-ų klasių mokinių matematikos olimpiadoje dalyvavo 16 mokinių. Mokinių darbus taisė ir vertino komisija, kuriai vadovavo metodinės grupės pirmininkė pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Sakalauskienė.

4-ų klasių mokinių mokyklos matematikos olimpiados rezultatai:

Mokinio pavardė, vardas Vieta Klasės mokytojas
Šilgalys Jokūbas I Svetlana Paliukėnienė
Radzevičiūtė Andrė Ieva II Nijolė Miliauskaitė
Valavičius Martynas III Svetlana Paliukėnienė
Vaitkūnas Kristupas III Nijolė Miliauskaitė
Makačinas Donatas III Danguolė Skirmantienė

 

Mokiniai, užėmę I, II, III vietas, 2014 m. kovo 5 d. atstovaus Širvintų pradinei mokyklai šešioliktoje rajono 4-5 klasių mokinių matematikos olimpiadoje.

2014 m. vasario 11 d. įvyko 3-ų klasių mokinių mokyklos matematikos olimpiada. Olimpiada organizuojama mokyklos metodinės grupės iniciatyva. Šios olimpiados nugalėtojai dalyvauja rajono trečių klasių mokinių matematikos žinių konkurse, kurį inicijavo Širvintų rajono pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis.

3-ų klasių mokinių mokyklos matematikos olimpiadoje dalyvavo 16 mokinių. Šios olimpiados užduotis parengė bei mokinių darbus įvertino komisija, vadovaujama pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Svetlanos Paliukėnienės.

3- klasių mokinių mokyklos matematikos olimpiados rezultatai:

Mokinio pavardė, vardas Vieta Klasės mokytojas
Baronas Ignas I Vitalija Šapurienė
Valavičius Kajus II Aušra Lebedevienė
Buzys Martynas Jonas II Lena Vaitkūnienė
Keliotis Paulius III Aušra Lebedevienė

 

I. Baronas, K. Valavičius, M. J. Buzys, P. Keliotis ir E. Maslinskaitė 2014 m. kovo 5 d. atstovaus Širvintų pradinei mokyklai rajono 3-ų klasių mokinių matematikos žinių konkurse.

Sveikiname visus mokyklos matematikos olimpiados dalyvius, išsprendusius ne vieną sudėtingą matematinę užduotį. Nugalėtojams linkime sėkmės rajono matematikos olimpiadoje ir žinių konkurse.

Dėkojame visiems mokytojams, rengusiems mokinius olimpiadoms, ruošusiems užduotis, taisiusiems mokinių darbus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė