Metodinės rekomendacijos tėvams

Žaidimas padeda vaikams pabėgti nuo tikrovės apribojimų. Žaisdami vaikai ima geriau suprasti pasaulį ir ugdosi ateityje praversiančius įgūdžius. Būtų dar šauniau, jei žaisdami vaikai lavėtų, koreguotų savo centrinės nervų sistemos vystymąsi. Remdamasi savo praktine patirtimi (atsižvelgdama į mokslininkų rekomendacijas), norėčiau pasiūlyti šias žaidybines veiklas, aktyvinančias įvairius mąstymo procesus. Vasara, atostogos – atveria naujas erdves ir sudaro puikias galimybes.

Mokymosi sutrikimai (sunkumai) Pagalba
Neišmoksta raidžių. Veikla su žaislais, paveikslėliais, aplinkos stebėjimas: įvardijimas, sudėtinių dalių radimas, dėjimas iš dalių...
Pažįsta raides, bet nejungia jų į skiemenis, skiemenų – į žodžius. Žaidimai su konstruktoriais, dėlionių dėliojimas, įvairūs žaidimai garsų sekai žodyje nusakyti.
Pažįsta raides, tačiau nesugeba išskirti net pirmo žodžio garso, sieti jo su raide. Padeda veikla su paveikslėliais ir raidėmis: paveikslėlių rūšiavimas pagal pirmą garsą, dėjimas prie reikiamos raidės, „rašymas“ ant smėlio, akmenukų dėliojimas, pantomima (pavaizduoti raidę savo kūnu)...
Išmoksta raidę, tačiau skaitydamas nesugeba jos laiku atsiminti, painioja, gerai žinota raidė „užkrenta“. Tinka žaidimai gerinantys atmintį: atsiminti, kokie buvo žaislai, paveikslėliai, įvykiai; atlikti eilės tvarka nurodytas užduotis (žaidžiant).
Perskaito žodį, tačiau jo nesuvokia. Žaidimai „Loto“, plečiantys žodyną: raginti rasti paveikslėlį išgirdus tik pirmą skiemenį (garsą), perskaitytus žodžius dėti prie paveikslėlių, sudėti matomo daikto pavadinimą iš turimos po ranka gamtinės medžiagos...
Perskaito ir suvokia žodį, tačiau nesugeba skaityti ir suvokti net paprastų sakinių, tekstų. Sudaryti sąlygas skaityti įvairius pavadinimus, minti mįsles ir pan.: lengvų pavienių žodžių naudojimas įvairiuose žaidimuose ir kitoje veikloje gerina skaitymo įgūdžius, mažina įtampą, ugdo gebėjimą ilgiau, atidžiau skaityti.
Skaito ir suvokia sakinukus iš žinomų žodžių, tačiau nesugeba savarankiškai skaityti ir suvokti naujų tekstų. Patrauklių knygelių skaitymas drauge su suaugusiu, jų aptarimas, vaidmenų pasidalijimas ir perskaitymas/suvaidinimas, iliustravimas (praktinės skaitymo naudos rodymas).

Norėčiau pridurti, kad labai naudingi ir visi smulkiąją motoriką lavinantys žaidimai: įvairios mozaikos, konstruktoriai, net ir žaidybiniai kompiuteriukai. Nepamirškime ir sportinių žaidimų, kurie įtvirtina motorinius įgūdžius, ugdo judesio kultūrą, tuo pačiu aktyvina nervų sistemos veiklą.

Pasak M. Montesori, suaugusieji turi nuolat domėtis vaiku ir jo savikūrai bei saviraidai teikti tinkamą pagalbą bei reikalingų priemonių, kurių vaikui savo jėgomis nepavyktų gauti.

Specialioji pedagogė Liuda Bytautienė