Birželio 9 dieną 18 mūsų mokyklos mokytojų dalyvavo Kaišiadorių rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinėje dienoje „Kūrybiški ir aktyvūs ugdymo(si) metodai skatinantys mokinių pažangą“. Mokytojos išklausė keturis pranešimus, stebėjo metodų pristatymą, susipažino su mokykla. Pranešimą „Mįslių panaudojimas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius“ skaitė mūsų mokyklos specialioji pedagogė Liuda Bytautienė. Mokytoja metodininkė Nijolė Miliauskaitė pristatė metodą „Prognozių medis“. Po pietų mokytojos dalyvavo ekskursijoje po Guronių Rožinio slėpinių kelią ir parką, po Žaslius. Guronių kaime, kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje, įkurtas Rožinio slėpinių kelias. Mokytojos aplankė penkias Rožinio slėpinių kelio koplytėles su piešiniais, vaizduojančiais biblines scenas bei Lietuvos katalikų gyvenimo istorinius įvykius, ir Švč. Mergelės Marijos statulą Rožinio slėpinių komplekse-parke, o taip pat rekolekcijų namuose veikiančią rožinių bei memorialinę Vincento Sladkevičiaus ekspoziciją. Mokytoja Laimutė Dekienė aprodė žymiausias Žaslių vietas. Miestelis nedidelis – apie 750 gyventojų. Čia, ant piliakalnio ant ežero kranto, stovi neogotikinė bažnyčia. Miestelį puošia centrinė trikampė aikštė. Įdomi detalė – miestelio aikštėje mirė Tadas Blinda. Blindos mirties scena (senojo filmo) buvo nufilmuota būtent čia. Nemaža aikštės dalis vis dar grįsta akmenimis. Miestelį supa ežerai: pietuose telkšo Žaslių ežeras, rytuose – Liminas, šiaurės rytuose – Statkūniškės ežeras.

Mokyklos informacija