Mokykliniai metai it pieva marga,
Nuošė ir nuvilnijo vaikystės banga.
Bėgo savaitės greitos,
Ir mokslo metai praskriejo kaip diena...

Gegužės 31 dieną, skambant linksmai muzikai, visa Širvintų pradinės mokyklos bendruomenė rinkosi mokyklos kieme. Tai paskutinė mokslo metų diena, todėl dar norėjosi pasidžiaugti puikiai atliktais darbais. Mokyklos direktorė Irena Sližauskienė tarė sveikinimo žodį visiems susirinkusiems, padėkojo už darbą, už pastangas. Padėkomis ir knygelėmis apdovanojo 61 mokinį, kurių mokymosi pasiekimai 2015–2016 m. m. įvertinti aukštesniuoju lygiu. Buvo įteiktos Širvintų rajono švietimo centro padėkos mokiniams ir jų mokytojams už rajoninius konkursų laimėjimus. Taip pat direktorė įteikė tarptautinio konkurso „Kengūra 2016“ matematikos, kalbų ir pasaulio pažinimo auksinius, sidabrinius ir oranžinius diplomus laimėtojams. Mokyklos direktorė Irena Sližauskienė padėkojo mokytojoms ir įteikė padėkos raštus bei atminimo dovanėles už mokinių paruošimą konkursams, olimpiadoms ar sportinėms varžyboms.

Nuoširdžiomis eilėmis, skambiomis dainomis ir smagiu šokiu mokiniai dėkojo mokytojoms ir tėveliams už rūpestį, už meilę ir už suteiktas žinias.
Padėkos žodžius mokyklai skyrė ketvirtokų tėveliai. Dešimtoji ketvirtokų laida dovanojo dekoratyvinį medelį, kurį patys mokiniai pasodino mokyklos kieme – „mažųjų abiturientų pievelėje“.

Lietuvos Respublikos vėliavą nuleisti mokyklos direktorė pakvietė pradinių klasių vyresniąją mokytoją Loretą Miliukienę ir tris jos mokinius, kurie pasižymėjo savo nuopelnais: ROKĄ BRAIDOKĄ (4d) – rajoninė 4 klasių matematikos olimpiada – I vieta, respublikinė matematikos olimpiada – II vieta, tarptautinis „Pangea 2016“ matematikos konkursas – II vieta, tarptautinė matematikos olimpiada „Kings“ – 1-o laipsnio diplomas; RIDĄ MILIUKĄ (4d) – rajoninis konkursas „Raštingiausias mokinys“ – I vieta, respublikinis konkursas „Mažasis diktantas“ – I vieta; MEILĘ GRAUŽINYTĘ (4d) – tarptautinio matematikos konkurso „Kings“ nugalėtoja – I vietos laimėtoja.

Palydėję mokslo metus mokyklos himnu ir palinkėję vieni kitiems šiltos, saugios bei linksmos vasaros, visi mokiniai su savo mokytojomis išskubėjo į klases paskutinei pamokai.

Mokyklos informacija