Civilinės saugos programa nuolat integruojama į ugdomuosius dalykus. Mokykloje rūpinamasi visų saugumu, todėl kiekvienas bendruomenės narys privalo žinoti, kaip reikia elgtis įvykus ekstremaliai situacijai. Žinias stengiamės sistemingai atnaujinti. Kovo mėnesį ir balandžio mėnesio pirmąsias dvi savaites buvo vykdomos 2016 m. civilinės saugos programoje numatytos veiklos.

Sveikatos priežiūros specialistė Agnė Križanauskienė klasėse vedė valandėles: „Saugi aplinka – saugus aš (aplinkos rizikos veiksnių įvertinimas)“ (trečiokai); „Pavojingos užkrečiamos ligos“ (pirmokai, antrokai, priešmokyklinės grupės mokiniai). Ketvirtų klasių mokiniai su savo mokytojais kalbėjosi apie pavojaus signalus ir evakuacinius išėjimus mokykloje: žinias pritaikė praktiškai, organizavo piešinių parodą visai mokyklos bendruomenei.

Bibliotekininkė Irena Kaziukėnaitė pakvietė 4c, 4d klasių mokinius į J. Nekrošiaus knygos „Girininkas Napalys, gaisras, Rimas ir pilis“ pristatymą. Mokiniai nupiešė po plakatą – knygos iliustraciją.

Mokytojai ir pagalbinis mokyklos personalas dalyvavo stalo pratybose „Veiksmai užsikrėtus, susirgus infekcinėmis ligomis“. Mokykloje yra peržiūrimas ir tikslinamas „Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas“. Saugumas yra ir mūsų pačių reikalas.

Atsakinga už CVS mokykloje Liuda Bytautienė