Nuo šių metų rugsėjo pirmosios dienos visoje Lietuvoje įvedamas privalomas priešmokyklinis ugdymas, todėl kiekvienas vaikas, kuriam kalendoriniais metais sukanka šešeri metai, privalės lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę. Pagrindinis priešmokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikui pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko mokymosi poreikius, patirtį, užtikrinti optimalią vaiko raidą. Priešmokyklinės grupės lankymas suteikia vaikui tai, ko negali duoti jam net patys rūpestingiausi tėvai. Būdamas grupėje vaikas įgyja daug naudingų socialinių įgūdžių, mokosi ne tik reikšti mintis, bet ir išklausyti draugą, būti dėmesingas ir kantrus.

Jau septynerius metus priešmokyklinio ugdymo grupė veikia Širvintų pradinėje mokykloje. Joje vaikai ugdomi pagal Priešmokyklinio ugdymo programą.

Į grupę vaikai gali ateiti nuo 7.30 val. Šiltoje, jaukioje klasėje vaikai nenuobodžiauja: konstruoja, žaidžia stalo žaidimus, piešia, varto knygeles, skaito. Po pusryčių, nuo 9 valandos prasideda organizuota veikla, kurios metu yra ugdomos visos kompetencijos: socialinė, sveikatos saugojimo, komunikacinė, pažinimo, meninė. Kadangi vaikai ruošiasi į mokyklą, jie atlieka pratybų užduotis, mokosi pažinti raides, skaitmenis, vėliau – skaityti bei skaičiuoti, žaidžia mokomuosius kompiuterinius žaidimus. Nuo 11 valandos vaikai rengiasi pasivaikščiojimui lauke. Stebi aplinką, žaidžia judriuosius žaidimus. Po pietų visi norintys vaikučiai turi galimybę lankyti nemokamus būrelius – šokio, dainavimo, vaidybos ir dailės. Priešmokyklinė grupė dirba iki 15.30 val. Vėliau vaikai gali likti prailgintos dienos grupėje.

Priešmokyklinio ugdymo grupės veikla vyksta ne tik klasėje, bet ir už jos ribų: mokyklos bibliotekoje, gyvūnėlių gyvajame kampelyje, sporto salėje, kieme. Priešmokyklinukai yra lygiateisiai mokyklos bendruomenės nariai, todėl aktyviai dalyvauja visuose mokykloje vykstančiuose renginiuose, šventėse, projektuose, savo kūrybiniais darbais puošia mokyklą. Tėveliams rengia įvairias šventes, lankosi spektakliuose, koncertuose. Aktyviai bendradarbiauja su Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkėmis.

Džiugu matyti, kad vaikams ir jų tėveliams patinka būti šioje mokykloje. Vaikai tampa savarankiški, drąsūs, pasitikintys savimi. Išmoksta valgykloje išsirinkti patiekalus ir už juos susimokėti. Žino, kaip reikia elgtis bibliotekoje, geba savarankiškai pasikeisti knygeles. Pažįsta mokykloje dirbančius pedagogus ir visą personalą. Žino mokyklos elgesio taisykles ir geba jų laikytis. Vaikams jau nebaisu pasiklysti mokyklos koridoriuose, nes jie – visus metus čia ugdėsi, susipažino su aplinka ir tapo pilnateisiais mokyklos šeimininkais. O tai padeda jiems drąsiai žengti į pirmą klasę.

Kuo gi skiriasi mūsų mokykloje vykdomas priešmokyklinis ugdymas nuo vykdomo kitose švietimo įstaigose? O gi tuo, kad jis yra nemokamas! Šioje grupėje vaikai moka tik už maitinimą arba gali gauti nemokamą maitinimą, tik reikia susitvarkyti tam reikalingus dokumentus. Taip pat mūsų grupėje vaikučiai po pietų nemiega.

Kviečiame būsimus priešmokyklinukus su tėveliais atvykti į mūsų mokyklą, susipažinti su ja, parašyti prašymą ir tapti pilnateisiais mokyklos bendruomenės nariais jau nuo šešerių metų. Laukiame Jūsų!

Širvintų pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogė Dalia Katinienė