Tai gražiai mane augino

Laukas, kelias, pieva, upė,

Tai gražiai už rankos vedė

Vasaros diena ilga.

Tai gražiai lingavo girios,

Uogų ir gegučių pilnos,

Tai gražiai saulutė leidos,

Atilsėlį nešdama.

Tai gražiai skambėjo žodžiai:

Laukas, pieva, kelias, upė.

Tai gražiai iš jų išaugo

Vienas žodis – LIETUVA!

Justinas Marcinkevičius

Kovo 10 dieną, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, mokykloje vyko integruoto ugdymo diena „Aš – Lietuvos pilietis“: pamokose buvo integruojamos įvairios veiklos, susijusios su žiniomis apie Lietuvą, jos etnografinius regionus.

Šventinį renginį vedė 4b klasės mokiniai Dagnė Kamarauskaitė ir Dominykas Adomavičius ir jų mokytoja Rūta Tamašauskienė. Iškilmingai sugiedojus Lietuvos himną, koncertą pradėjo mokyklos choro dainorėliai, vadovaujami mokytojos Rasos Gudeikienės. Nuotaikingą šokį „Lėlės“ paruošė mūsų mažiausiosios šokėjos (mokytoja Raminta Maslinskienė). Tautiniais kostiumais pasipuošę folkloro ansamblio „Želmenėliai“ (mokytoja Rūta Tamašauskienė) ir šokių grupės „Upeliukas“ (mokytoja Raminta Maslinskienė) šokėjai linksmai ir trankiai šoko lietuvių liaudies šokius.

Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė Irena Sližauskienė. Šia proga direktorė pasveikino visus mokinius, dalyvavusius Raštingiausio mokinio konkurse, ir įteikė nugalėtojams diplomus. Taip pat buvo apdovanoti mūsų mokyklos sportininkai, užėmę Lietuvos mokinių žaidynių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ finalinėse varžybose ketvirtąją vietą. Padėkos raštas už dalyvavimą respublikinėje pradinio ugdymo dailės ir technologijų kūrybinių darbų parodoje „Kalėdų angelai“ įteiktas 2a klasės mokinėms Evilijai Šilinskaitei, Austėjai Jakštaitei ir Ievai Juodviršytei (mokytoja Nijolė Miliauskaitė).

Mokyklos informacija