Vasario 12 dieną mokykloje vyko akcija „Pasveikinkim vieni kitus“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Akcijos tikslas – suvokti ir mokytis švęsti valstybės šventę kaip Lietuvos piliečiui pradinuko akimis. Klasės valandėlių metu, per dailės ir technologijų pamokas mokiniai gamino sveikinimo atvirukus ir dovanėles savo bendraamžiams. Sutartą pamoką pasitikdami vieni kitus pradinukai pradėjo posmais apie Lietuvą – mūsų Tėvynę. Nuoširdžiai džiaugdamiesi mokiniai keitėsi sveikinimo žodžiais „Su Lietuvos švente!“ ir dovanojo pačių pagamintus darbelius. Ketvirtų klasių mokiniai aplankė pirmokus, trečių klasių mokiniai – antrokus.

Minint šią svarbią Lietuvai dieną mokyklos direktorė I. Sližauskienė pasveikino ir įteikė konkurso „Olympis“ apdovanojimus 2b klasės mokiniui Laurynui Kvaseliui (I laipsnio diplomus (matematika bei lietuvių kalba ir literatūra) ir II laipsnio diplomus (biologija ir anglų kalba)) ir 4b klasės mokinei Emilijai Šalkovskytei (I laipsnio diplomus (matematika ir biologija) ir II laipsnio diplomus (lietuvių kalba ir literatūra bei anglų kalba)).

Į antrąjį Lietuvos gimtadienį (po karaliaus Mindaugo Lietuvos valstybės dienos, švenčiamos liepos 6 dieną) visus norinčius pakvietė VšĮ „Vikingų kaimo“ iš XIII amžiaus atkeliavę karaliaus Mindaugo kariai ir jų žmonos su edukacine programa „Mūs tautos didybė“. Svečiai pristatė šių dienų Lietuvos valstybės simbolius, kartu su edukacinėje programoje dalyvavusiais mokiniais sugiedojo Lietuvos valstybės himną. Jie mokiniams papasakojo, kada ir dėl kokių priežasčių pirmą kartą susikūrė Lietuvos valstybė. Kariai pademonstravo laisvės kovas, supažindino su to meto kario gyvenimu ir pramogomis. Praktinių užduočių metu mokiniai turėjo galimybę pajausti tikro kalavijo svorį, išbandyti skydų sienos jėgą, pasimatuoti kario šarvus, šalmą, skydą ir kariškai pasitreniruoti. Taip pat kiekvienas pasigamino unikalų, trispalve papuoštą skirtuką savo skaitomai knygai. Šio renginio metu vaikai Lietuvos istorijos nesimokė – jie istoriją tiesiog išgyveno!

Pasitinkant Vasario 16-ąją mūsų mokykla prisijungė prie Širvintų rajono savivaldybės organizuojamos akcijos ir savo rankų darbeliais papuošė miesto erdvę Vilniaus gatvėje. Kaip ir kasmet tautinių šokių kolektyvas „Upeliukas“ (mokytoja R. Maslinskienė) ir etnografinis ansamblis „Želmenėliai“, vadovaujami mokytojos Rūtos Tamašauskienės dalyvavo iškilmingame Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo koncerte Širvintų kultūros centre.

Tikėtina, kad tokios pilietiškumo pamokos mokiniams palieka įspūdžius, atsakančius į klausimus, kaip ir už ką mylėti Tėvynę. Tautinio tapatumo ir pilietiškumo ugdymas formuoja ir plėtoja mokykloje propaguojamas vertybes. Daugiau bendruomenės narių dalyvauja bendroje veikloje, vyrauja pagarbūs santykiai.

Mokyklos metodinės grupės pirmininkė Svetlana Paliukėnienė