Sausio 20 dieną Širvintų pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai kartu su savo mokytoja Dalia Katiniene lankėsi Širvintų meno mokykloje. Salėje susirinkusius vaikučius pirmiausia pakalbino l. e. p. meno mokyklos direktorė Daiva Vinciūnienė. Muzikos mokytoja Julija Jadzevičienė priešmokyklinukams pravedė pamokėlę apie muzikos instrumentus. Mažieji klausėsi šioje mokykloje besimokančių vaikų atliekamų kūrinių. Adrija ir Laura griežė smuiku, Benas skambino fortepijonu, o Faustina grojo akordeonu. Mokytojas Valdas Povilaitis su savo mokiniais griežė violončele. Vaikai turėjo galimybę apžiūrėti visus instrumentus, išsiaiškinti, kaip jie veikia, patys pabandyti muzikuoti. Daug teigiamų emocijų priešmokyklinukams suteikė smagi pedagoginė pertraukėlė „Muzikinė mankšta“ ir diskoteka. O svarbiausia – vaikai turėjo galimybę išgirsti, kaip groja jų klasės draugas Pijus Kaminskas, kuris jau mokosi šioje mokykloje. Pijus kartu su savo mokytoja Julija Jadzevičiene pagrojo fortepijonu. Už kūrinį vaikai Pijui padėkojo gausiais plojimais.

Po šios pamokėlės kartu su dailės mokytoja Sigita Kaminskiene keliavome į dailės skyriaus klases. Gėrėjomės nuostabiais čia besimokančių vaikų darbais, dailės technikų įvairove. Klausėmės mokytojos S. Kaminskienės pasakojimo, kaip kurį darbelį reikia atlikti.

Viešnagės pabaigoje visi vaikai norėjo mokytis šioje mokykloje. Norėjo išmokti piešti, groti ne vienu, o net keliais instrumentais.

Nuoširdžiai dėkoju l. e. p. meno mokyklos direktorei Daivai Vinciūnienei, mokytojoms Sigitai Kaminskienei ir Julijai Jadzevičienei už vaikams suteiktas žinias ir teigiamas emocijas.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Dalia Katinienė