Širvintų pradinės mokyklos 4b klasės mokinių mintys apie krauju iškovotą laisvę:

Sausio 13-ąją minime kiekvienais metais, nes ji yra mums visiems svarbi. Jau 25 metai, kai Lietuva yra laisva. Saugodami mūsų laisvę žuvo daug nekaltų žmonių. Žuvo Ignas Šimulionis, jam buvo tik 17 metų. Jis mėgo muziką, humorą bei žvejoti. Tarp žuvusiųjų buvo ir viena mergina – Loreta Asanavičiūtė. Jai buvo tik 23 metai. Ją sutraiškė bevažiuojantis tankas. Paminėdami šiuos didvyrius, mes klasėje uždegėme žvakutes. Mokytoja Rūta Tamašauskienė parodė filmuką apie tos dienos baisius įvykius, skaitė Onės Baliukonytės eilėraštį, skirtą prisimenant tą kraupią dieną. Žmonės, gindami televizijos bokštą, dainavo liaudies dainas, giedojo Lietuvos himną. Stoti prieš rusų tankus buvo atėję daug žmonių.

Jonė Jastremskaitė, 4b klasė


Sausio tryliktoji yra Laisvės gynėjų diena. Prieš dvidešimt penkerius metus tūkstančiai beginklių lietuvių gynė Lietuvą. Daug buvo sužeistų, o keturiolika žmonių žuvo. Tarp jų ir Vidas Maciulevičius.

Šie žmonės gynė Lietuvą, liejo savo kraują, kovojo už mūsų laisvę, už mūsų geresnį gyvenimą, todėl turim laisvę branginti. Aš gerbiu tuos didvyrius, kurie kovojo už Lietuvą ir galiu garbingai pareikšti: „Jūs esate didvyriai, patys tikriausi didvyriai“.

Evelina Ribokaitė, 4b klasė


Šiandien minime Laisvės gynėjų dieną. Tą dieną žmonės gynė Lietuvą. Mūsų Lietuva laisva jau 25 metus. Tą baisią naktį žuvo 14 lietuvių. Loreta Asanavičiūtė žuvo sulaukusi 23 metų. O ji mėgo dainuoti liaudies dainas. Ją sutraiškė tankas. Pats jauniausias tarp žuvusiųjų buvo Ignas Šimulionis. Jam buvo tik 17 metų. Vaikinas mėgo humorą, muziką, skaityti knygas, žvejoti. Rusų kareiviai norėjo užimti Lietuvos televizijos bokštą. Jie norėjo iš mūsų, lietuvių, atimti spaudos laisvę, norėjo, kad mes skaitytume rusų kalba parašytas knygas.

Dagnė Kamarauskaitė, 4b klasė


Apie tą baisią sausio 13 dieną man pasakojo mama. Tuomet ji buvo dvyliktokė ir gyveno netoli televizijos. Mama man net rodė tada jos darytą tanko nuotrauką. Mano mama pasakojo, kaip žmonės draugiškai rūpinosi vieni kitais – vaišino arbata ir sumuštiniais visus, kurie budėjo prie Seimo ir televizijos. Dar mama prisiminė, kaip jos klasės draugai vaikinai slapstėsi, kad nebūtų paimti į rusų kariuomenę.
Aš didžiuojuosi žmonėmis, kurie gynė mūsų valstybę. Jų dėka esame laisvi ir galime kalbėti savo gimta kalba.

Rugilė Tuškevičiūtė, 4b klasė


Šiandien minime Laisvės gynėjų dieną. Atėję į mokyklą, klasėje ant palangių pastatėme ir uždegėme žvakutes. Tai buvo prisiminimo ir laisvės liepsnelės. Vėliau mokytoja Rūta mums skaitė pasaką apie drakoną, kuris norėjo pavergti Lietuvą, bet jam tai nepavyko. Pasaką visi aptarėme. Žiūrėjome filmuką, kuris pasakojo apie tai, kas vyko Vilniuje sausio tryliktąją dieną.

Lietuva laisva jau dvidešimt penkerius metus. Tą baisią naktį žuvo 14 žmonių. Rusijos kariuomenė norėjo užimti Vilniaus televizijos bokštą, Spaudos rūmus. Jie norėjo, kad būtų transliuojami tik rusiški kanalai.

Pats jauniausias tarp žuvusiųjų – Ignas Šimulionis. Jam buvo septyniolika metų. Jaunuolis mėgo muziką, humorą, skaityti knygas. Jam patiko žuvauti. Baisia mirtimi mirė mergina Loreta Asanavičiūtė. Ją sutraiškė užpuolikų tankai. Merginai buvo dvidešimt treji. Ji mėgo dainuoti liaudies dainas.

Šiems žmonėms mes turime pasakyti ačiū už tai, kad jie gynė televizijos bokštą, ir paaukoję savo gyvybę, iškovojo Lietuvai laisvę. Ačiū Jums.

Emilija Šalkovskytė, 4b klasė


1991-aisiais metais į Lietuvą įsibrovė Rusijos kareiviai ir bandė užgrobti mūsų tėvynę. Daugybė tankų traiškė lietuvius. 14 žmonių žuvo, tarp jų Rimantas Juknevičius, Ignas Šimulionis, Rolandas Jankauskas. Daugiau nei tūkstantis žmonių buvo sužeisti.

Daug metų Lietuva buvo Rusijos nelaisvėje. Per televiziją rusų kalba transliuodavo žinias ir kitas laidas.

Po daugybės metų Lietuvos didvyriai iškovojo mums laisvę. Dabar mes esame laisvi ir savarankiški. Ginant Lietuvą, lietuviai šaukė: „Laisvė nenužudoma“.

Justas Jakubickis, 4b klasė

Parengė 4b klasės mokytoja Rūta Tamašauskienė