Mokinių atostogos – pats tinkamiausias laikas mokytojams tobulinti kvalifikaciją, dalintis patirtimi, keistis idėjomis.

2016 m. sausio 7 d. mokykloje lankėsi grupė Kupiškio rajono mokyklų mokytojų. Susitikime dalyvavo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Irena Mockuvienė, Povilo Matulionio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja Ina Griciuvienė ir mokytoja metodininkė, pradinių klasių mokytojų metodinės tarybos pirmininkė Dina Katkevičienė, Kupos pradinės mokyklos mokytoja metodininkė Vilma Kareivienė, Skapiškio pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Gitana Sriubiškienė ir Subačiaus gimnazijos mokytoja metodininkė Jūratė Petrauskienė. Širvintų pradinei mokyklai atstovavo direktorė Irena Sližauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė, pradinių klasių mokytojos metodininkės Svetlana Paliukėnienė, Lena Vaitkūnienė, Aušra Lebedevienė ir pradinių klasių vyresnioji mokytoja Živilė Lisauskienė.

Kupiškio rajono mokyklų ir Širvintų pradinės mokyklos pedagogų susitikimo tikslas – pradinių klasių mokinių skaitymo pasiekimų gerinimo klausimų aptarimas. Širvintų pradinės mokyklos direktorė I. Sližauskienė supažindino su mokyklos veikla ir pasiekimais. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Zinkevičienė pasidalino sėkminga Širvintų pradinės mokyklos patirtimi ir aptarė priemones, leidusias pagerinti mokinių skaitymo pasiekimus. Pradinių klasių mokytoja metodininkė Lena Vaitkūnienė papasakojo apie mokykloje vykdytas veiklas, kurios ne tik motyvavo mokinius aktyviam skaitymui, bet ir į skaitymą įtraukė mokyklos bendruomenę. Pradinių klasių mokytoja metodininkė Svetlana Paliukėnienė pasidalijo patirtimi, kaip motyvuoti mokinius skaityti ir kaip parengti įdomias užduotis užklasinio skaitymo pamokoms. Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Živilė Lisauskienė supažindino su mokinių tėvų įtraukimo į skaitymą galimybėmis skaitant pasakas. Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aušra Lebedevienė aptarė tinkamos mokiniams literatūros parinkimo galimybes, rekomenduojamų skaityti knygų sąrašus, užklasinio skaitymo atsiskaitymo būdus.

Susitikimo dalyvės diskutavo dėl knygų, rekomenduojamų skaityti pradinukams, sąrašų, dėl siūlomų knygų tinkamumo, pasidalino patirtimi apie mokinių skaitymo pasiekimų gerinimą. Diskusija mokinių skaitymo pasiekimų gerinimo klausimu tęsėsi mokyklos bibliotekoje. Bibliotekininkė I. Kaziukėnaitė papasakojo apie bibliotekos veiklą, organizuojamas akcijas, parodas, konkursus. Vėliau direktorė I. Sližauskienė pakvietė viešnias susipažinti su mokyklos edukacinėmis aplinkomis.

Susitikimo metu mokytojos diskutavo, dalinosi patirtimi, idėjomis. Tikimės, kad išgirstos mintys išaugs į įdomias veiklas pamokų metu. Dėkojame už susitikimą Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Irenai Mockuvienei ir svečiams iš Povilo Matulionio progimnazijos, Kupos pradinės mokyklos, Skapiškio pagrindinės mokyklos ir Subačiaus gimnazijos.