Žeme, žemynėle, tebūnie

Tavo duona mums – saldi, skalsi.

J. Degutytė

Gruodžio 16 dieną 2c ir 2d klasės mokiniai vyko į Užugirį, kur aplankė Ukmergės kraštotyros muziejaus Užugirio skyriaus edukacijų centrą. Ten dalyvavo edukacinėje programoje „Duonos kelias“. Antrokai ne tik teoriškai sužinojo apie duonos kepimą, bet ir praktiškai dalyvavo šiame procese. Kiekvienas mokinys pats suformavo ir ką tik iškūrentoje krosnyje išsikepė savo duonos kepalėlį. Kol kepė duona, apsilankėme muziejuje įrengtoje tarpukario mokyklos klasėje. Vaikai pasėdėjo smetoniškame suole, apžiūrėjo plunksnas, kuriomis seniau rašydavo mokiniai. Taip pat susipažino su mūsų etninės kultūros simbolio – duonos – sunkiu ir ilgu keliu: nuo rugio pasėjimo iki iškepto duonos kepalėlio padėjimo ant stalo. Antrokai smalsiai apžiūrėjo vietą, kur buvo Lietuvos prezidento A. Smetonos namai, tačiau dabar likęs tik svirtinis šulinys ir senos obelys. Šalia jų sodelyje pastatytas A. Smetonos tėvonijos namo maketas.

Netruko prabėgti laikas ir iškepė į krosnį pašauta duona. Šeimininkė ją „nuprausė“ ir tuomet visi sėdome prie stalo ragauti naminės duonelės. Pasistiprinę važiavome į Užulėnio kaimą. Ten apžiūrėjome prezidento A. Smetonos dvarą, kuriame jis kelerius metus vasarojo. Namo grįžome kupini geros nuotaikos ir naujų įspūdžių.

2c ir 2d klasių mokytojos D. Vinslauskienė ir D. Skirmantienė