Vykdant 4-ų klasių mokinių adaptacijos projektą, Širvintų pradinės mokyklos administracija ir buvusių ketvirtokų mokytojos susitiko su „Atžalyno“ progimnazijos administracija ir 5-ų klasių vadovais. Posėdį sveikinimo žodžiu pradėjo progimnazijos direktorė Daiva Klimienė. Direktorės pavaduotoja ugdymui Rita Suchockienė pristatė vykdomo projekto tikslus. Susitikimo metu buvę ir esami klasių vadovai aptarė penktokų pirmo trimestro ugdymosi rezultatus, taip pat apžvelgė kiekvieno mokinio per šį adaptacijos laikotarpį padarytą pažangą ir pasiekimus.

Mokyklos informacija