Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos metodinės tarybos ir Širvintų rajono švietimo centro iniciatyva spalio 26 dieną vyko metodinė konferencija „Etninės kultūros bendrosios programos integravimo patirtis“. Konferencijos tikslas – skatinti mokytojus dalintis gerąja patirtimi integruojant etninę kultūrą į ugdymo turinį.

Šioje konferencijoje pranešimus skaitė ir mūsų mokyklos mokytojos. Pradinių klasių mokytoja metodininkė, etninės kultūros vyresnioji mokytoja Rūta Tamašauskienė skaitė pranešimą tema „Etninės kultūros integravimas į mokomuosius dalykus“, kurį papildė vaikų folkloro ansamblio „Želmenėliai“ atliekamos lietuvių liaudies dainos ir šokiai. Specialioji pedagogė Liuda Bytautienė savo pranešime pristatė, kaip galima panaudoti mįsles ugdant specialiųjų poreikių mokinius.Choreografijos vyresnioji mokytoja Raminta Maslinskienė pasakojo, kaip lietuvių liaudies žaidimai ir jų elementai integruojami į šokio pamokų turinį. Savo patirtį apie etninės kultūros integravimą į neformaliojo vaikų švietimo programą „Juostų audimas“ pristatė vyresnioji tikybos mokytoja Danguolė Lapinskienė.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė,
etninės kultūros vyresnioji mokytoja Rūta Tamašauskienė