Spalio 26 dieną mokykloje vyko mokinių tėvų švietimo renginys. Paskaitą „Ar lengva būti tėvu XXI amžiuje?“ skaitė Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoja dr. Kristina Gailienė. Pateikdama pavyzdžių iš asmeninės patirties, lektorė aptarė būdingiausias auklėjimo klaidas ir jų sprendimo būdus, kuriais siekiama ugdyti pozityvios tėvystės įgūdžius, atkreipti tėvų dėmesį į ugdymo pagalbos šaltinius, taip pat padėti pasijusti kompetetingiems ugdyti savo vaiką.

Mokyklos informacija