Birželio 17 dieną 17 mūsų mokyklos mokytojų dalyvavo Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro organizuotoje pradinių klasių mokytojų metodinėje dienoje „Pradinių klasių mokinių vertinimas ir jo fiksavimo būdai. Pradinio ugdymo aktualijos“. Renginys vyko Kruonio gimnazijoje. Gimnaziją pristatė Kruonio gimnazijos tarybos pirmininkas. Mokytojai išklausė 7 pranešimus. Po pietų visi vykome į edukacinę ekskursiją po Kruonio kraštą, dalyvavome edukacinėje programoje gimnazijos muziejuje Darsūniškyje – „Kurmis siuvo kelnytes“. Mokytojai paragavo mineralinio vandens iš valstybės saugomo hidrogeologinio kraštovaizdžio objekto – mineralinio šaltinio. Teko praeiti pro koplytėles-vartus prie dviejų pagrindinių kelių, vedančių į Darsūniškio miestelį – su Šv. Agotos (globėjos nuo gaisrų) ir Šv. Kazimiero (Darsūniškio globėjo) skulptūrėlėmis. Metodinės dienos refleksija vyko ant Nemuno kranto prie gamtinio kraštovaizdžio objekto – Darsūniškio akmens.

Mokytoja metodininkė Nijolė Miliauskaitė