Birželio mėnesio 5 dieną Širvintų pradinės mokyklos ketvirtokai sukvietė mokyklos bendruomenę į Atsisveikinimo su mokykla šventę Širvintų rajono kultūros centre. Galime pasidžiaugti svariais jų laimėjimais moksle – 16 mokinių mokyklą baigė gavę aukštesniojo lygio įvertinimą (Augustas Jasevičius, Pijus Jonaitis, Paulius Keliotis, Miglė Lipinskaitė, Kajus Valavičius, Simona Zarubaitė, Edgaras Bilotas, Martynas Jonas Buzys, Ignas Jakšta, Ignas Makarauskas, Eglė Maslinskaitė, Kornelija Polonskaitė, Iveta Judėnaitė, Amina Judėnaitė, Ignas Kanapeckas, Modesta Bakšanskytė), Standartizuotų lietuvių kalbos rašinio, teksto suvokimo, matematikos, pasaulio pažinimo testų rezultatai yra aukštesni už respublikos vidurkį. Didžiuojamės išugdę gražų būrį sportininkų, iškovojusių mokyklai Sportiškiausios mokyklos Lietuvoje vardą. Visų laimėjimų olimpiadose ir konkursuose negalima išvardinti, svarbiausia, kad į „Atžalyno“ progimnaziją iškeliauja gražus būrys motyvuotų, kūrybingų, fiziškai užgrūdintų mokinių. Mokyklos direktorė padėkojo tėveliams, globėjams/rūpintojams už aktyvią pagalbą ir produktyvų bendradarbiavimą.

Šventės metu „Atžalyno“ progimnazijos direktorė D. Klimienė pasveikino ketvirtokus, jų mokytojus, tėvelius ir pristatė būsimus penktokų klasių auklėtojus: E. Guščienę, G. Gudonienę, R. Zibalą, K. Blusevičiūtę.

Mokyklos bendruomenę šventės proga sveikino Širvintų pradinės mokyklos direktorė I. Sližauskienė, Lietuvos respublikos Seimo narė R. Tamošiūnienė, Širvintų rajono švietimo ir sporto skyriaus vedėja R. Jagminienė, švietimo centro direktorė D. Vinciūnienė ir metodininkė J. Mackonienė, Širvintų parapijos dekanas Leonas Klimas, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė Audronė Buzienė, tėveliai, mokytojai, trečiokų atstovai (padovanojo kiekvienam po molinį varpelį).

Mokinius šventiniam koncertui rengė: A. Lebedevienė, L. Vaitkūnienė, G. Bakasėnienė, V. Šapurienė, R. Maslinskienė ir trečiokų mokytojos. Renginį vedė mokytoja R. Savickienė.

Tą popietę skambėjo dainos, buvo deklamuojami nuostabūs eilėraščiai, dovanojami gėlių žiedai. Kai kas ir džiaugsmo ašarą nubraukė. Raktas nuo mokyklos atiduotas į atsakingų ir pareigingų trečiokų rankas. Gero kelio išeinantiems!

„...Būt laimingam neužginta, mano mielas geras vaike,
Imki pasakų žibintą, užsidek ir eik, kur reikia...“

 

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė