Taip greitai praskriejo 2014–2015 mokslo metų 32 savaitės, 160 dienų. Vėl sveikiname vasarą! Gegužės 29 dieną mokyklos sporto aikštėje susirinko mokyklos bendruomenė. Mokyklos direktorė Irena Sližauskienė padėkojo visiems už darbą, už kiekvieno asmeniškas pastangas ir bendrus pasiekimus. Apdovanojo Tarptautinių matematikos, kalbų, pasaulio pažinimo Kengūrų konkursų dalyvius ir auksinių, sidabrinių, oranžinių diplomų laimėtojus. Įteikė padėkos raštus ir knygas mokiniams, kurių mokymosi pasiekimai 2014–2015 m. m. įvertinti aukštesniuoju lygiu. Padėkos raštai įteikti ir mokyklos mokytojams, tėveliams už suteiktą pagalbą. Pirmokai, antrokai, trečiokai eiliuotu žodžiu, skambia daina dėkojo mokytojams, tėveliams. Džiaugėsi, kad gali augti laisvoje, taikioje Lietuvos žemėje.

Ketvirtokai pasveikino trankiu šokiu, visiems mokytojams, specialistams, techniniams darbuotojams padėkojo raiškiu žodžiu, skambia daina „Lik sveika, mokykla!“. Ketvirtokų tėvelių vardu kalbėjo mama Rasa Buzienė kartu su sūnumi Martynu Jonu. Perdavė padėkos žodžius ir padovanojo dekoratyvinį medelį. Po renginio visi ketvirtokai jį pasodino ir pasižadėjo vis užsukti pasižiūrėti, kaip auga, kaip prižiūrimas.

Ketvirtokų, jų mokytojų Aušros, Lenos, Gitos, Vitalijos į dangų paleisti balandžiai, tarsi – pačių vaikų skrydis jau į kitą mokyklą, į kitą gyvenimo etapą. Laukia nauji draugai, nauji darbai.

Valstybinę vėliavą nuleisti mokyklos direktorė pakvietė folklorinio ansamblio „Želmenėliai“ atstovus ir vadovę Rūtą Tamašauskienę, Respublikinio etnokultūrinio projekto „Mūsų lobynai“ Aukštaitijos regiono varžytuvių „Atverk tautos lobynų gelmes“ nugalėtojus.

Saugių, turiningų atostogų!

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė