Šiemet Širvintų miestas mini 540-ies metų sukaktį. Mokykloje vyko integruoti pokalbiai su mokiniais apie savo miesto praeitį ir dabartį. Tęsdami šią veiklą Vasaros stovyklėlės metu, mokiniai lankysis Kernavėje.

Mokiniai, tėveliai, mokytojai, techninis personalas aktyviai dalyvavome 2015 m. gegužės 29–31 dienomis Savivaldybės organizuotoje turiningoje ir spalvingoje Miesto šventėje.

Šventinėse eitynėse mokyklos vėliavą nešti buvo patikėta mokyklos tarybos pirmininko pavaduotojui D. Šilinskui, pavyzdingo elgesio, puikiai besimokantiems mokiniams P. Keliočiui 4a ir M. Bakšanskytei 4d. Pirmieji gausios eisenos gretose žengė tautinių šokių kolektyvo „Upeliukas“ šokėjai ir jų vadovė R. Maslinskienė, folklorinio ansamblio „Želmenėliai“ atstovai, mokyklos sportininkų komanda ir jų mokytoja R. Savickienė. Stengėmės pristatyti pagrindines mūsų mokyklos veiklos kryptis, patirti ir išgyventi kultūrinės ir istorinės bendrystės jausmą su visa miesto bendruomene.

Kūrėme floristinį kilimą (už aktyvią pagalbą dėkojame A. ir D. Radzevičių šeimai), koncertavo tautinių šokių kolektyvas „Upeliukas“, sportininkai bėgo maratoną.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė