Balandžio 29 d. dvylika pradinukų dalyvavo Širvintų rajono bendrojo ugdymo įstaigų I–IV klasių mokinių meninio skaitymo konkurse „Gražiausios eilės Tau, mamyte“ Širvintų rajono švietimo centre. Šio konkurso tikslas – ugdyti meninio žodžio suvokimą ir raišką, paskatinti mokinius domėtis lietuvių literatūra, poetų kūrybiniu palikimu, meniniu skaitymu. Džiugu, kad visi mūsų moksleiviai pasirodė šauniai, taip įvertino autoritetinga komisija, kuriai vadovavo „Atžalyno“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas ekspertas R. Zibalas.

Renginio dalyvius smagiomis dainelėmis pradžiugino mokyklos neformaliojo vaikų švietimo būrelio „Dainorėliai“ choristai, vadovaujami mokytojos R. Gudeikienės. Konkurso dalyviai, mokytojai, tėveliai kartu dainavo ir net šoko.

Sveikiname rajoninio konkurso „Gražiausios eilės Tau, mamyte“
nugalėtojus ir prizininkus bei juos ruošusius mokytojus:

I vieta Dagnė Kamarauskaitė 3b klasė (mokytoja metodininkė R. Tamašauskienė).
I vieta Nojus Kralikevičius 2a klasė (vyresnioji mokytoja A. Gelažunienė).

II vieta Aleksandras Bissekerskij 1b klasė (mokytoja metodininkė S. Paliukėnienė).
II vieta Nojus Iljeitis 1d klasė (mokytoja metodininkė D. Skirmantienė).

III vieta Goda Navickaitė 2b klasė (vyresnioji mokytoja R. Žygienė).
III vieta Greta Cikanavičiūtė 2c klasė (vyresnioji mokytoja Ž. Lisauskienė).

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė