Balandžio 9 dieną, mokinių atostogų metu, įvyko visų mokyklos darbuotojų civilinės saugos mokymai. Pirmoje mokymų dalyje direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui, atsakinga už civilinę saugą Liuda Bytautienė pristatė Krašto apsaugos ministerijos išleistą knygą „Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui“. Pranešėja teigė, kad šio leidinio tikslas – kad visi Lietuvos piliečiai turėtų bendrą supra¬timą apie valstybės veiksmus reaguojant į ekstremaliąsias situacijas, pavojus ir grėsmes taikos ir karo metu (siekiant apsaugoti piliečius), be to, ypač svarbu, kad jie žinotų, ką, norint apsisaugoti nuo nelaimių, reikia daryti jiems patiems ir kaip prireikus prisidėti prie šalies gynybos. Buvo aptartos konkrečios situacijos. Elektroninis knygos variantas buvo pateiktas kiekvienam darbuotojui.

Antroje mokymų dalyje vyko funkcinės pratybos „Darbuotojo veiksmai kilus gaisrui ir trumpųjų pranešimų į mobiliuosius telefonus programos nustatymas“. Pratybas pravedė Vilniaus apskrities PGV Širvintų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas Jonas Jočys ir tarnybos inspektorė Giedrė Gulbinavičienė. Buvo aptarti konkretūs darbuotojų veiksmai kilus gaisrui; mokoma, kaip nustatyti savo mobiliuosius telefonus, kad prisijungtume prie gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos; praktiškai mokyta gesinti nedidelį gaisro židinį gesintuvu.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė