2013 m. pradinės mokyklos BMT 3 projekto komanda inicijavo ir vykdė projektą „Skaitau ir augu“, skirtą mokinių grožinės ir negrožinės literatūros kūrinių skaitymo motyvacijai skatinti. 2014 m. projekte jau dalyvavo visos pradinės mokyklos klasės, o projekto idėjos bei veiklos sudomino kitų rajono mokyklų mokytojus.

2015 m. pradžia – laikas, skirtas dalijimuisi patirtimi apie mokinių grožinės ir negrožinės literatūros kūrinių skaitymo motyvacijos skatinimo formas, būdus, mokinių kūrybiškumo, skaitymo sąmoningumo, gebėjimo bendrauti ir bendradarbiauti ugdymą skaitant įvairias knygas.

Mokytojų gerosios patirties apibendrinimui skirta respublikinė pradinio ugdymo mokytojų konferencija „Mokinių skaitymo motyvacijos skatinimo formos ir būdai“, kuri įvyko 2015 m. balandžio 2 d. pradinėje mokykloje. Konferencijoje dalyvavo ir gerąja patirtimi dalijosi Širvintų pradinės, Vilniaus Prano Mašioto pradinės, Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos, Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos pradinių klasių mokytojai. Konferencijoje dalyvavo Širvintų rajono mokyklų - Alionių pagrindinės mokyklos, Bartkuškio pagrindinės mokyklos, Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos - ir Maišiagalos Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo vidurinės mokyklos mokytojai. Labai gaila, kad į konferenciją neatvyko Vievio pradinės mokyklos atstovai.

Konferenciją pradėjo ir vedė linksmieji vaiduoliukai iš O. Proislerio knygos „Vaiduoliukas“. Pradinės mokyklos direktorė I. Sližauskienė atidarė konferenciją ir pranešime apibendrino Širvintų pradinės mokyklos darbo patirtį skatinant mokinių skaitymo motyvaciją. Širvintų pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė S. Paliukėnienė aptarė skaitymo situaciją respublikoje, o pradinio ugdymo mokytoja metodininkė R. Savickienė ir pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja L. Miliukienė aptarė būdus, kaip mokinius sudominti knyga. Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė J. Valasinavičienė ir pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja M. Olechnovičienė pasidalijo sukaupta patirtimi apie mažųjų skaitytojų auginimą, jų mokykloje vykdomus projektus. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos pradinio ugdymo vyresniosios mokytojos J. Petkevičienė ir J. Mickevičienė išsakė savo mintis apie mokinių įtraukimą į skaitymo procesą, sudomino Skaitymo nakties idėja. Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė L. Venskutė pranešime aptarė, kaip mąstymo žemėlapių naudojimas ugdo mokinių skaitymo gebėjimus. Širvintų pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė R. Tamašauskienė pasidalijo patirtimi, kaip skatina mokinius skaityti. Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja V. Triškuvienė konferencijos klausytojams paaiškino, kokiais būdais moko ir skatina mokinius rašyti knygas. Širvintų pradinės mokyklos pradinio ugdymo vyresniosios mokytojos D. Vinslauskienė, D. Katinienė ir pradinio ugdymo mokytoja metodininkė D. Skirmantienė supažindino su pirmų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupės mokinių atliktomis perskaitytų knygų iliustracijomis ant langų, pasidalijo mintimis, kaip knyga sudominti pačius mažiausiuosius. Ekspozicijos „Perskaitytų knygų iliustracijos ant langų“ stebėjimo metu konferencijos dalyviai turėjo galimybę susipažinti su mokyklos edukacinėmis erdvėmis, pabuvoti klasėse, susipažinti su stendiniais pranešimais, kuriuos parengė Širvintų pradinės mokyklos pradinio ugdymo vyresniosios mokytojos A. Gelažunienė, R. Žygienė, Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos pradinio ugdymo mokytojos metodininkės L. Venskutė, S. Urbonienė, V. Šlionskienė, tos pačios mokyklos pradinio ugdymo vyresniosios mokytojos G. Baublienė, A. Grubienė, N. Vilniškaitienė, S. Mažutienė.

Širvintų pradinės mokyklos šokio vyresnioji mokytoja R. Maslinskienė kartu su mokyklos tautinių šokių kolektyvu „Upeliukas“ konferencijos dalyvius pakvietė į pasakų pasaulį. Mokinių sukurti pasakų personažai maloniai nustebino išraiškingumu, plastika, subtiliu humoru. Širvintų pradinės mokyklos muzikos mokytoja R. Gudeikienė kartu su pirmų klasių mokiniais pamokė, kaip galima dainuoti pasakas. Tos pačios mokyklos dorinio ugdymo mokytoja D. Lapinskienė supažindino, kaip galima vykdant neformaliojo vaikų švietimo programos „Juostų audimas“ veiklą skatinti mokinius skaityti. Mokytojos R. Maslinskienė, R. Gudeikienė ir D. Lapinskienė savo vaizdžiais pranešimais priminė, kad visi mokomieji dalykai tinka skaitymo motyvacijai skatinti. Širvintų pradinės mokyklos pradinio ugdymo vyresniosios mokytojos L. Ivanauskienė ir Ž. Lisauskienė pasidalijo projekto „Šmurkšt į pasaką“ patirtimi, o pradinio ugdymo mokytoja metodininkė G. Bakasėnienė bei pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja V. Šapurienė išsakė pastebėjimus apie bendradrabiavimą su Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriumi, dalyvavimą renginiuose bei projektuose. Širvintų pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė N. Miliauskaitė pasidalijo patirtimi, kaip pratinti pirmokus skaityti. Tos pačios mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė A. Lebedevienė pranešime akcentavo, kad tikrąjį skaitytoją galima išauginti tik tada, kai skaitymas skatinamas mokinio namuose, bei supažindino su skaitymo skatinimo būdais šeimoje. Širvintų pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė L. Vaitkūnienė aptarė skaitymo kartu su mokiniais galimybes, priminė mokyklos projekto „Skaitau ir augu“ labiausiai pavykusias veiklas, o pradinio ugdymo mokytoja metodininkė S. Paliukėnienė patarė, kaip perskaitytą knygą aptarti lenktyniaujat grupelėmis.

Konferenciją baigė Širvintų pradinės mokyklos direktorė I. Sližauskienė. Ji padėkojo už pasirengimą bei dalyvavimą renginyje, įteikė padėkas mokykloms, dalyvavusioms konferencijoje. Širvintų rajono švietimo centro neformaliojo ugdymo organizatorė D. Chadusevičienė padėkojo už renginį, išsakė nuomonę apie renginio naudingumą, įteikė Švietimo centro padėką Širvintų pradinei mokyklai, o konferencijos dalyviams pažymėjimus. Kiekvienas konferencijos dalyvis, pasidalinęs savo darbo patirtimi, buvo apdovanotas Širvintų pradinės mokyklos mokinių nuaustomis juostomis bei rašikliais su pradinės mokyklos simbolika.

Konferencijos laikas pralėkė labai greitai ir naudingai. Mokytojai pasisėmė idėjų, atrado naujų ar prisiminė jau žinomus metodus. Tikime, kad konferencijos metu išsakytos mintys padės mokiniuose pažadinti skaitymo džiaugsmą.

Dėkojame visoms mokykloms, dalyvavusioms konferencijoje, visiems pradinės mokyklos mokiniams, kurie vaidino, šoko, dainavo konferencijos metu. Ypač esame dėkingi linksmiesiems vaiduokliukams: Eglei Maslinskaitei ir Ignui Jakštai. Nuoširdžius padėkos žodžius tariame Širvintų rajono švietimo centrui ir neformaliojo ugdymo organizatorei D. Chadusevičienei už pagalbą ir bendradarbiavimą, Širvintų pradinės mokyklos pradinio ugdymo vyresniajai mokytojai Ž. Lisauskienei bei pradinio ugdymo mokytojoms metodininkėms S. Paliukėnienei, A. Lebedevienei, L. Vaitkūnienei, organizavusioms konferenciją.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė