Visuotinis pirmų klasių tėvų susirinkimas

Kovo 26 dienos popietę pirmokų tėvelius pakvietėme į pokalbį su pagalbos mokiniui specialistais. Susitikimą vedė mokyklos Vaiko gerovės komisijos pirmininkė, specialioji pedagogė Liuda Bytautienė.

Socialinė pedagogė Jolanta Vilkienė pateikė tėvams metodinių rekomendacijų „Patyčios. Kas tai? Kaip su jomis kovoti?“. Trumpai pristatė mokyklos prevencines veiklas.

Specialusis pedagogas pažymėjo, kad pirmaisiais metais mokykloje iškilę sunkumai yra viena rimčiausių problemų vaiko gyvenime, galinti paveikti jo asmenybės raidą, sutrikdyti emocinę pusiausvyrą, sukelti depresiją. Pasiūlė tėvams vengti kritikuoti, kaltinti, bausti vaiką už nesėkmes. Privalu laiku kreiptis į specialistus, kad būtų įvertinti vaiko galios ir sunkumai, parinkti tinkami ugdymo būdai. Tėvams buvo pateikti: pagalbos mokiniui tvarka, pasiūlymai, kaip padėti savo vaikui. Specialusis pedagogas pakvietė tėvelius būti atsakingais, duoti savo vaikams „išmintingą laisvę“, pagrįsta žiniomis, įgūdžiais, pasitikėjimu.

Mokyklos logopedė Violeta Varnienė trumpai pristatė savo veiklą ir pateikė šūsnį konkrečių patarimų, kaip padėti vaikui tobulinti kalbą. Pakvietė tėvelius aktyviau domėtis savo vaiko kalbiniais gebėjimais, ateiti į individualias konsultacijas.

Pagalbos mokiniui specialistų komanda dėkinga pirmokų mokytojams pakvietusiems į šį susitikimą. Dėkoja dalyvavusiems tėveliams. Linki sau, mokytojams ir visoms šeimoms dirbti kantriai ir bendradarbiaujant suteikti savalaikę bei reikiamą pagalbą mokiniui.

Pasižiūrėkime į savo vaikų nuotraukas. Jie mus sveikina su artėjančiomis Velykų šventėmis. Jie mus myli, pasitiki mumis. Nenuvilkime Jų.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė