Kovo 16-oji Lietuvoje minima kaip KNYGNEŠIO DIENA. Šią dieną pagerbiami knygnešiai, lietuvių kalbos draudimo metais platinę lietuviškas knygas, kai po 1863 metų sukilimo Rusijos imperijos valdžia uždraudė leisti ir platinti knygas lietuvių kalba. Lietuviai šiam reikalavimui priešinosi. Lietuviškos knygos ir laikraščiai ėjo iš rankų į rankas. Milžinišką darbą atliko draudžiamų spaudinių platintojai – KNYGNEŠIAI. Nepaisant to, kad už knygų platinimą buvo baudžiama kalėjimu ar tremtimi į Sibirą, knygos buvo platinamos itin aktyviai. Imperinės valdžios atstovai, matydami, jog nebegali sulaikyti slaptojo knygų platinimo, 1904 m. panaikino daugiau kaip 40 metų trukusį lietuviškos spaudos draudimą. Tad knygnešiai Lietuvos istorijoje atliko ypatingą vaidmenį, o kovo 16-oji – įžymiojo knygnešio Jurgio Bielinio gimimo diena – skirta jiems visiems prisiminti ir pagerbti

Šią dieną gražiai pradėjo Širvintų pradinės mokyklos 3b klasės mokiniai (mokytoja Rūta Tamašauskienė), pasikviesdami į pamoką UAB „Širvintų knygynas“ direktorę Vaivą Daugėlienę. Knygyno direktorė mokiniams pasakojo apie sunkų knygnešių kelią, palygino senąsias ir naujai išleistas knygas. Į pamoką gerb. Vaiva atsinešė parodyti šiuo metu knygyne parduodamas mažiausią knygą „Katės“ ir didžiausią – „Jūrų planeta“. Direktorė nuoširdžiai ragino mokinius skaityti knygas, keistis perskaitytomis knygomis ir aptarti kas tose knygose labiausiai patiko. Dovanodama pieštukus, knygyno direktorė sakė: „Skaitykite kuo daugiau knygelių, o šiuo pieštuku užsirašykite jums labiausiai patikusias mintis“. Gerb. Vaiva paragino mokinius pabandyti parašyti savo knygelę. Mokytoja Rūta paprašė knygyno direktorės įteikti trims klasės mokiniams – Emilijai Šalkovskytei, Dagnei Kamarauskaitei ir Justui Jakubickiui – Padėkos raštus už dalyvavimą Tarptautiniame pradinių klasių mokinių piešinių ir dailyraščio konkurse „Skaitau lietuvišką pasaką“. Baigiantis įdomiam susitikimui, knygyno direktorė padovanojo klasės mokiniams Vytauto Rašicko knygą „Lietuviška kepurė“. Mokiniai nuoširdžiai padėkojo knygyno direktorei Vaivai Daugėlienei ir palinkėjo prasmingo darbo, kurį dirba kiekvieną dieną būdama tarp knygų.

Mokytoja metodininkė Rūta Tamašauskienė