Integruoto ugdymo diena mokykloje

Mokykloje kovo 10-oji diena buvo paskirta Lietuvos Nepriklausomybės dienos 25-mečiui paminėti. Į šios dienos pamokas buvo integruojama daug veiklos, susietos su žiniomis apie Lietuvą, jos etnografinius regionus. Prieš savaitę mokyklos vestibiulį papuošė mokinių kūrybinių darbų paroda „Lietuvai ir man“: „Išaudžiau margą juostą“ (juostų audimo būrelis, mokytoja Danguolė Lapinskienė), „Sodyba“ (darbelių iš natūralių gamtinių medžiagų būrelis, mokytoja Danutė Zinkevičienė), „Dovana draugui“ (darbščiųjų rankų būrelis, mokytoja Rasa Žygienė), „Lietuvos pilys“ (2c klasės mokiniai, mokytoja Živilė Lisauskienė), „Pavasaris“ (2b klasės mokiniai, mokytoja Rasa Žygienė), „Pavasariniai žiedai“ (1d klasės mokiniai, mokytoja Danguolė Skirmantienė).

Mokyklos galerijoje visų klasių mokiniai, kartu su mokytojais pateikė darbelius ir parodą pavadino „Draugystės ratelis“. Į šį ratelį mokiniai „pakvieti“ įvairių Lietuvos regionų tautiniais rūbais apsitaisiusius lietuvaičius. Mokyklos salėje šventės dieną veikė Lietuvos etnografinių regionų tautinių kostiumų nuotraukų paroda, kurią paruošė vyr. mokytoja Ž. Lisauskienė. Scena pasipuošė (mokytoja metodininkė N. Miliauskaitė) močiučių austomis lovatiesėmis. Šiuo lobiu pasidalijo mokytojos: A. Lebedevienė, R. Tamašauskienė, R. Gudeikienė.

Šventinio koncerto programoje dalyvavo arti 100 artistų: dainininkų, šokėjų, deklamatorių, pasakojimų kūrėjų (trečiokai). Juos ruošė: šokio vyr. mokytoja Raminta Maslinskienė, mokytoja metodininkė Rūta Tamašauskienė, choro mokytoja Rasa Gudeikienė bei klasių mokytojos (deklamatorius, pasakojimų autorius). Artistai tą dieną buvo pasipuošę tautiniais kostiumais. Renginį įgarsino Nerijus Gujis.

Mūsų koncerto tikslas – sukelti teigiamas emocijas (meilės savo artimam draugui, džiugesio dainai, šokiui, raiškiam žodžiui), sužadinti pasididžiavimo jausmą savo nuveiktais darbais, savo mokykla, gimtąja lietuvių kalba, mūsų Lietuva.

Renginio sumanytoja direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė
Renginio fotografė anglų kalbos mokytoja Inga Želvienė