Mokyklos projektas „Metų ratas"

„Lietuva man – tai mano Gimtinė, Tėvynė, kur aš gimiau ir augau, kur gyveno mano proseneliai. Ten, kur čiurlena upeliai, ežerai, krantus skalauja Baltijos jūra. Ten, kur kalvos, kloniai, miškai – viskas man primena Lietuvą!" (Goda Navickaitė, 2b klasė).

A. Maceina yra nurodęs tris tautinio auklėjimo uždavinius: tautiškas auklėjimas, patriotinis auklėjimas, nacionalinis auklėjimas. Asmenybė, perimdama savo tautos dvasines vertybes, per nacionalinius simbolius, istorijos paminklus, tautines bei valstybines šventes, papročius, tradicijas, identifikuodamasi su protėviais, išsiugdo pagarbos ir meilės gimtinei jausmus, kurie yra pilietiškumo garantas.

Pasak A. Maceinos, antrojo uždavinio – patriotizmo – nemokoma, nes išmokyti mylėti negalima. Jis įkvepiamas, įsisąmoninimas, parodant, kaip ir už ką mylėti Tėvynę. Todėl svarbu išsiaiškinti, kas tai yra Tėvynė. Tam reikia pažinti tautos praeitį, ją pajausti ir išgyventi, puoselėti ir palaikyti tautos tradicijas, daug dėmesio skirti tautinėms šventėms, tautos atributikai (simbolikai), istoriniams paminklams ir pan.

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena – puiki galimybė aktyviai veikti ir įtraukti į šią veiklą mokinius, visus mokyklos bendruomenės narius.

Vasario 13-oji diena prasidėjo šiek tiek neįprastai. Į pradinę mokyklą atvyko nemažas būrys Širvintų „Atžalyno" progimnazijos mokinių. Juos atlydėjo jaunųjų gitaristų būrelio vadovas A. Golcas, vokalo mokytoja J. Jadzevičienė, tautinių šokių kolektyvo „Šermukšnėlė" šokėjai ir jų mokytoja R. Maslinskienė, linijinių šokių grupė bei jų vadovė O. Žinienė, fotografas K. Misiūnas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Suchockienė, progimnazijos direktorė D. Klimienė. Tai buvo pats nuostabiausias pasveikinimas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga visai Širvintų pradinės mokyklos bendruomenei. Renginį vedė 8a klasės mokinė V. Trimonytė. Tikimės, kad ši užgimstanti tradicija gyvuos ir panašaus pobūdžio renginiai paįvairins abiejų mokyklų kasdienybę, sudarys galimybę artimiau bendrauti moksleiviams, sumažės adaptacijos problemų penktokams. Nuoširdžius padėkos ir sveikinimo žodžius visam progimnazijos kolektyvui tarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Zinkevičienė ir įteikė „Atžalyno" progimnazijos direktorei D. Klimienei padėkos raštą. Mokytojos N. Miliauskaitės pagamintos trispalvės gėlės pražydo mokinių kolektyvų vadovų ir mokyklų vadovų rankose.

Tą penktadienį į visą mokinių veiklą buvo integruojama Vasario 16-osios tema. Pirmokai paruošė sveikinimus savo tėveliams, domėjosi savo miesto lankytinomis vietomis. Koridorių papuošė kolektyvinis mokytojų ir mokinių darbas.
Antrokai rašė dailyraštį – ieškojo teksto ir jį nurašė bei iliustravo. Poilsio zonoje suruošė dailyraščių parodą-konkursą. 2c klasę papuošė didingi pilių maketai – kolektyviniai mokinių darbai. 2b klasės mokiniai mokėsi rašyti rašinėlį „Kas man yra Lietuva?". 2d vaikai su klasės mokytoja pynė trispalves apyrankes, dalyvavo akcijoje „Lietuvai ir man", viena apyrankė jau iškeliavo į Vilnių ant Gedimino stulpų.

Ketvirtokai savo rekreacinę zoną papuošė kūrybiniais darbeliais ant audinio (liaudies ornamentai). Klasėse mokiniai diskutavo tema „Valstybė, kas tai?". Mokėsi teisingai užrašyti visų buvusių (ir esamo) Lietuvos prezidentų vardus ir pavardes, interneto pagalba keliavo po Lietuvai istoriškai svarbias vietoves, aptarė miesto savivaldos instituciją. Mokiniai išsakė savo mintis, koks turėtų būti miesto vadovas – meras: mandagus, išsilavinęs (laisvai kalbantis keliomis užsienio kalbomis; visas klases baigęs aukštesniuoju lygiu ir baigęs universitetą; tvarkingai rašantis, mokantis matematiką), pareigingas, sąžiningas, narsus, gražus, protingas, tvarkingas, nuoširdžiai bendraujantis su visais žmonėmis, stiprus, sportiškas, mokantis daryti šventes, sutariantis su visais, nevartojantis alkoholio, nerūkantis. Nėra ką ir pridurti!

Trečiokai, pakviesti mokytojos R. Tamašauskienės, „Želmenėlių" folkloro kolektyvo ir „tikrų" armonikierių, suruošė šventę su dainomis, šokiais, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir Etnografinių regionų metams pažymėti. Trečiokai visą savaitę nešė iš namų senovinius daiktus ir mokytoja Rūta suorganizavo parodą „Jei prabiltų senieji daiktai...". Visų klasių mokiniai rašė šia tema rašinėlius, geriausius perskaitė šventės metu.

Neformaliojo būrelio „Darbeliai iš natūralių gamtinių medžiagų" (vadovė D. Zinkevičienė) dalyviai kūrybiškai paruošė paveikslėlius „Sodyba".

Iš kiekvienos klasės į mokyklos fojė įrengtą stendą – Lietuvos maketą – tą dieną suskrido ir sutūpė paukšteliai, pasidabinę trispalvės spalvomis ir užrašytais žodžiais mano Lietuvai. Stende savo dailumu akį traukė mokytojos D. Lapinskienės išausta juosta. Visoje mokykloje mokinių, mokytojų krūtines puošė mokyklos ženklelis su trispalve juostele. Klasės, koridoriai pasipuošė mokinių kūrybiniais darbais. Mokyklos tautinių šokių kolektyvas „Upeliukas" (vadovė R. Maslinskienė) ruošėsi dalyvauti miesto saviveiklininkų koncerte, skirtame Vasario 16-ąjai.

Taip Širvintų pradinėje mokykloje stengiamasi puoselėti gimtosios kalbos savitumą, skatinamas etnografinių regionų ypatybių bei vietos tradicijų pažinimas, sudaromos sąlygas pasitelkti vietinių liaudies meistrų, muzikantų kūrybą, kuri praktiškai padeda mokiniams pažinti kultūros paveldo reiškinius.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė