Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną – mokykloje paminėjome, dalyvaudami pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“ ir pilietinėje akcijoje „Neužmirštuolė“. Su mokiniais prisiminėme, kaip sovietinė kariuomenė bandė įvykdyti perversmą Lietuvoje, o Lietuvos piliečiai apgynė valstybės nepriklausomybę. Kartu pagerbėme žuvusiuosius bei nukentėjusius valstybės gynėjus.

Mokykloje pirmą pamoką vyko klasės valandėlės, integruotos pamokos, kuriose vaikai stebėjo filmus, kalbėjosi, deklamavo eiles, piešė piešinius, daugumos krūtinės tą dieną pasipuošė mėlynu neužmirštuolės žiedeliu.

Ketvirtokai kartu su mokytojomis išsirikiavo į bendrą didelį ratą, susikibo už rankų ir, pritardami to meto dainų įrašams, pagerbė tėvų, senelių, pažįstamų kovą už visų laisvę.

3b klasės mokiniai, jų mokytoja Rūta į pokalbį „prie laužo“ pasikvietė Rugilės mamą, to meto įvykių liudininkę ir aktyvią dalyvę.

Priešmokyklinės grupės vaikai ir mokytoja Dalia, pasinaudoję šiuolaikinių technologijų pagalba, nukeliavo į Sausio 13-ąją: stebėjo įvykius, juos aptarė, piešė piešinius.

Džiaugiamės, kad su visa Lietuvos visuomene prisiminėme Sausio 13-osios dienos svarbą, prisiminėme, kodėl esame laisvi.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė