2015-01-08 įvyko būsimų pirmų klasių tėvų susirinkimas. Antrus metus, būsimų mokinių tėvų pageidavimu, vyksta susitikimas su mokyklos administracija ir būsimų (2015–2016 mokslo metų) pirmokų mokytojomis.

Mokyklos direktorė Irena Sližauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė, direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė trumpai pristatė Širvintų pradinę mokyklą: darbo organizavimo klausimus, ugdymo proceso ypatumus, pagalbos mokiniui teikimą, mokinių užimtumą (neformaliojo švietimo būrelius) po pamokų ir pan.

Prisistatė mokytojų komanda: Aušra Lebedevienė, Lena Vaitkūnienė, Gita Bakasėnienė, Vitalija Šapurienė.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė