Pradinėje mokykloje, drauge su šeima, ugdome aktyvų kūrybingą, atsakingą pilietį, plėtojame dvasines, intelektines ir fizines asmenybės galias. Geriausias pavyzdys – mokytojas, kuris, aktyviai veikdamas, įgyvendina minėtus tikslus.

Šiandieną vieni kitiems padėkokime už darbus, kuriuos per metus atlikome nieko neprašomi, neraginami ir kartu pasidžiaukime. Be šių darbų mokykloje būtų nyku. Mokiniai, jų mokytojai, aktyvesni tėveliai dalyvauja patrauklios mokyklos aplinkos kūrimo veikloje. Ypač tai išryškėja belaukiant didžiųjų metų švenčių.

Mokytojai kiekvienais metais prieš Kalėdas karpiniais puošia mokyklos langus. Šių metų projekto autorės – mokytoja Rasa Žygienė ir mokytojo padėjėja Tamara Zažeckienė. Šiais metais sumanymą įgyvendinti padėjo mūsų didieji draugai – Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazistai (savanoriai) ir jų mokytoja Nomeda Drazdienė. Ačiū už pagalbą.

Nustebino, pradžiugino pirmokai, jų mokytojos – suruošė mokinių darbelių parodą, greta įsikūrė nuoširdūs 1a ir 1c klasių tėvelių užrašyti sveikinimai mokyklos bendruomenei. Klasės, poilsio zonos pasipuošė mokinių kūrybiniais darbeliais. Kalėdinės dovanėlės, vaikų kūrybiniai darbai, iškeliavo į mokinių namus. Sustokime, pasidžiaukime ir keliaukime pirmyn...

Mokyklos administracija