Sveikiname mokyklos sportininkus, juos treniruojančius mokytojus, visą bendruomenę su puikiu darbo įvertinimu!

Konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu ir Lietuvos moksleivių sporto asociacija.

Konkurso tikslas – nustatyti bei paskatinti sportiškiausias šalies bendrojo ugdymo mokyklas. Siekiama didinti mokyklos vadovų, pedagogų ir mokinių dėmesį bei teikiamą svarbą kūno kultūrai ir sportui, skatinti mokyklas integruoti olimpines idėjas į ugdymo procesą, rengti kuo daugiau sporto varžybų, švenčių, festivalių, laikantis garbingos kovos, kilnaus elgesio principų.

Tenka tik pasidžiaugti, kad nuoseklus, profesionalus darbas, vykdomas jau eilę metų (esame buvę šio konkurso nugalėtojai, antros, trečios vietų prizininkai) taip įvertintas.

Dirbame ne dėl prizų ar apdovanojimų. Džiaugiamės, kad auga sveikesni, stipresni fiziškai ir dvasiškai mūsų vaikai, kad mes, jų ugdytojai, patys tobulėjame.

Apdovanojimai mokyklos bendruomenei gruodžio 17 dieną buvo įteikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje. Mokyklą atstovavo direktorė Irena Sližauskienė, mokytojos Ramunė Savickienė, Danguolė Skirmantienė ir mokyklos ketvirtokai, aktyvūs sportininkai Urtė Mikalajūnaitė ir Paulius Keliotis.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė