Pirmų klasių mokinių integruoto ugdymo diena

Adventas – rimties ir susikaupimo laikotarpis, prasidedantis 4 savaitės prieš Kalėdas. Lietuviai tikėjo, kad adventas – paslaptingas, mistiškas laikas, kurio metu į žmonių gyvenimą bando kištis dvasios. Advento metu buvo draudžiama kirsti mišką, dirbti triukšmingus darbus, ilgai vakaroti.

Gruodžio 11 dieną mūsų mokyklos pirmų klasių grupėje vyko integruoto ugdymo diena, kurios metu mokiniai giliau susipažino su šiuo liturginiu laikotarpiu. Tikslas – supažindinti su Advento papročiais, mokyti susikaupimo, santūraus linksminimosi, turiningo laiko praleidimo, ugdyti pagarbą protėvių papročiams.

Nuo pat ryto visi pirmokai su mokytojomis N. Miliauskaite, S. Paliukėniene, D. Vinslauskiene ir D. Skirmantiene gamino žibintus, kuriais papuošė mokyklos koridorių. Žibintų šviesa simbolizuoja pasaulio šviesą. Vėliau mokiniai stebėjo vaidinimą „Kalėdų naktis“, kuris suteikė daug teigiamų emocijų. Gražiai skambėjo pirmų klasių moksleivių choro dainos. Smagiai šoko šokių būrelio dalyviai. Po spektaklio buvo įžiebta mokyklos eglutė. Tradiciškai eglutę įžiebė mokyklos direktorė I. Sližauskienė. Jai talkino kunigas vikaras S. Kristapavičius. Tam, kad eglutė suspindėtų, pirmokai padainavo dainą „Kalėdų varpeliai“.

Paskui pirmokai susitiko su kunigu vikaru Sauliumi Kristapavičiumi. Kunigas papasakojo apie advento prasmę ir gyvenimą jo laikotarpiu. Kartu su mokiniais aptarė šventą Kūčių vakarą, Kalėdų ryto iškilmingumą, pristatė Kalėdų simbolius. Pakalbėjo apie advento žvakių ir vainiko simboliką, apie gerų darbų prasmę. Kunigas pasidžiaugė mokinių darbeliais ir pavaišino saldainiais. Palinkėjo visuomet būti geriems, daryti gerus ir prasmingus darbus.

Tada visi išsiskirstė į klases ir dirbo toliau: surašė visus nuveiktus gerus darbus, klaidžiojo po Kalėdinius labirintus, susipažino su Kūčių ir Kalėdų burtais, žiūrėjo animacinį filmą „Kalėdų angelas“.

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Dalia Vinslauskienė