Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, lieka vis mažiau mokyklų, kuriose neįdiegta uniforminė apranga. Daugelyje užsienio šalių ir dabar egzistuoja tradicija per pamokas dėvėti uniformas. Tačiau, kaip bebūtų, vis dar kyla diskusijos ir ginčai, ar reikalinga uniforma mokykloje. Vienų mokinių tėvai sutinka, kitų prieštarauja. O ar susimąstėme, kodėl mokyklose ar kitose įstaigose reikalaujama būti su uniforma? Šis drabužis suteikia vienybės jausmą, kuria darbinę atmosferą. Ar ne to paties trūksta mokykloje be uniformos?

Vaikai mokykloje mokosi daugelio dalykų. Bet svarbiausias mūsų uždavinys – išugdyti sąžiningą, protingą, atsakingą žmogų. Kad šis tikslas būtų pasiektas mokykla turi vaikui užtikrinti pačias geriausias sąlygas.

Vaikystė – labai intensyvus žmogaus gyvenimo laikotarpis, susijęs ne tik su gana pastebimais biologiniais pakitimais (brendimu), bet svarbiausia – su socializacijos procesu. Todėl aiški ir ugdymo institucijų reikšmė, nes mokykla – antroji vaiko bendruomenė, į kurią vaikas patenka po šeimos ir kurioje socializuojasi, įgauna tam tikrus elgesio, bendravimo su bendraamžiais ir vyresniais žmonėmis įgūdžius.

Mokyklos kultūrą nusako vertybės ir simboliai, tradicijos ir papročiai, įsitikinimai ir bendri siekiai. Kultūrinis simbolis, kuris perteikia kultūrinę prasmę yra emblema, ženklelis, uniforma. Šie materialūs daiktai yra tokie pat reikšmingi, kaip ir mokyklos vertybes simbolizuojanti vėliava bei himnas.

Kadangi mūsų mokyklos mokiniai dar neturi vieno iš simbolių – uniformos, tai norėtųsi trumpai įvardinti (kaip mums atrodo) mokyklinės uniformos naudą. Uniforma suteikia tam tikrą vienybės, saugumo ir bendrumo jausmą, nuteikia komandiniam darbui. Mažėja socialinė atskirtis tarp turtingesnių ir, finansiškai sunkiau besiverčiančius tėvus turinčių, mokinių. Mažėja patyčių tikimybė, kurios kyla dėl skirtingos mokinių aprangos. Mokykliniame amžiuje, kai vaiko charakteris dar tik formuojasi, tai yra labai svarbu. Uniforma mokinį įpareigoja pasitempti. Eidami vaikai gatve, ar dalyvaudami kokiame nors renginyje reprezentuoja savo mokyklą. Taip mokiniai skatinami elgtis kultūringai. Su uniformomis jie tiesiog atrodo tvarkingiau. Drabužis ne tik demonstruoja, kas tu esi, bet ir pasako, kaip su tavim elgtis. Galų gale - uniformos kuria mokyklos tapatumo jausmą.

Tėveliai skundžiasi – uniformos brangios. Nepasiginčysi, šie drabužiai nėra pigūs, tačiau ar susimąstome, kiek kainuoja keli paprastų drabužių komplektai? O įsigijus kokybišką gaminį, kurį teks nešioti kasdieną, galima bus vėliau parduoti, kai Jūsų vaikas jį išaugs.

Jau nuo 2010 metų pradėjome kalbėti apie savo mokyklos atributiką. Buvo išklausomos bendruomenės narių nuomonės, pasiūlymai, organizuojami konkursai. 2010 metais buvo sukurta mokyklos emblema, 2011 metais – vėliava ir ženklelis, 2013 metais – mokyklos himnas. Ne vienerius metus sulaukdavome klausimų dėl mokyklinių uniformų tiek iš tėvelių, tiek ir mokytojų: „ar negalvojame įsivesti uniformų?; kitose mokyklose yra, o pas Jus nėra?; būtų paprasčiau vaiką aprengti, nereikėtų „sukti galvos“; kaip būtų gerai, kad ir mes turėtume uniformas!“ ir panašiai. 2014 metų pradžioje kreipiausi į mokyklos tarybą su pasiūlymu, kad jau laikas rimtai pagalvoti, pasvarstyti dėl mokyklinių uniformų įvedimo. Šią idėją palaikė visi mokyklos tarybos nariai. Per pusę metų buvo renkama įvairi informacija dėl mokyklinės aprangos, t. y. kalbamasi ne vien tik su mūsų rajono, bet ir kitų miestų mokyklų mokiniais, tėvais ir mokytojais, kurie jau dėvi uniformas, prašoma jų išsakyti nuomones dėl uniformų naudingumo, gaminių kokybės, ieškomi tiekėjai. Komercinius pasiūlymus mūsų mokyklai pateikė keturios firmos. Dviejų firmų mokyklinių uniformų modeliai ilgiau nei mėnesį buvo demonstruojami mokyklos vestibiulyje esančiose spintose, tačiau jais pasidomėjo tik kelios mamos... Vėliau, trečia firma atsiuntė gausų rinkinį įvairių uniformų modelių, su kuriais susipažino visi klasių vadovai. Dėl gausaus pasiūlyto gaminių kiekio neturėjome vietos kur išdėlioti šiuos pavyzdžius, todėl buvo atsižvelgta į tėvelių ir mokytojų pasiūlymą - uniformų nuotraukos patalpintos mokyklos internetinėje svetainėje. Taip pat šiuos gaminius galima buvo apžiūrėti ir mokyklos raštinėje. Šios firmos atstovai pirmieji pasisiūlė atvykti į mokyklą, susitikti su mokinių tėvais, pristatyti savo produkciją, atsakyti į klausimus, aptarti ir paaiškinti galimybes dėl uniformų pasiuvimo ir įsigijimo terminų. Visa tai buvo padaryta. Visuotinio susirinkimo metu (ir po jo) buvo išklausyti tėvų pageidavimai, įvairūs pasiūlymai, išgirstos nuomonės, kritika, nepagrįsti kaltinimai... Toliau visų mūsų laukia dar kiti susitikimai, dialogai, derybos dėl uniforminės aprangos.

Visiems tėveliams norisi pasakyti, kad mokyklinių uniformų įvedimo klausimas nėra spontaniškas sprendimas, ar tik direktorės arba administracijos noras. Tą mes turėsime nuspręsti visi kartu. Savo nuomonę dėl mokyklinės uniformos jau pasakė visi mokyklos pedagogai vykusiame mokytojų tarybos posėdyje. O tėveliai turi galimybę tai padaryti bendraudami su savo klasės mokytoja ar klasės susirinkimo metu. Gruodžio 18 dieną vyks mokyklos tarybos posėdis, į kurį kviečiami visų klasių tėvų komitetų atstovai ir ten galės pasisakyti, diskutuoti šiuo aktualiu klausimu. Tad visi turime laisvę rinktis.

Pagarbiai,
Širvintų pradinės mokyklos
direktorė Irena Sližauskienė