Nuaidėjo, nušurmuliavo dar viena šventė mokykloje – Mokytojo diena. Taip jau įprasta, kad mokytojai tą dieną šventiškai pasipuošia, daugiau šypsosi, stengiasi nepaskęsti sveikinimo žodžių jūroje...

Grupė Širvintų pradinės mokyklos mokytojų jau šventės išvakarėse apsilankė Vilniuje, Valdovų rūmuose. Grožėjosi nuostabia gobelenų paroda, sužinojo naujų Lietuvos istorijos faktų, tiesiog puikiai praleido darbo dienos popietę.

Šventės dieną mokykloje visų klasės mokytojų darbo vietas užėmė Lauryno-Stuokos Gucevičiaus gimnazijos ketvirtokai. Tai puikus išbandymas pradinukams ir abiturientams. Dėkojame gimnazijos vadovams, mokytojams ir 32 ketvirtokams už puikiai atliktą darbą, pravestas trečią ir ketvirtą pamokas.

Norime padėkoti pradinukų ketvirtokų mokytojoms Aušrai, Lenai, Gitai, Vitalijai, jų mokiniams už eilėraščius, dainas, šokį (mokytoja Raminta), dovanėles; mokinių tėveliams už sveikinimo žodžius. Mokyklos tarybai tariame ačiū už siurprizą – sveikuolių vaišes ir simbolinę dovanėlę (kiekvienam asmeniškai) bei pasveikinimo žodžius. Padėkos žodžius norime ištarti mokyklos virėjoms už šventinį pietų stalo papuošimą.

Šimtai mokinių už žinias jums dėkos,
Tiesos spindulių jūsų žvilgsny ieškos.
Ir meilė vaikų jums žiedais sužydės,
Nes bejėgė šalna prieš gerumą širdies...

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė