Moksliniais tyrimais įrodyta fizinio aktyvumo nauda sveikatai, tačiau dėl šiuolaikinio gyvenimo būdo dažnai ji pamirštama. Mokiniai praranda norą būti fiziškai aktyvūs, jiems trūksta motyvacijos. To išvengti padeda įdomesnės, įvairesnės, kūrybiškesnės, mokinių norą tobulėti skatinančios kūno kultūros pamokos ir šiuolaikiški ugdymo metodai.

Rugsėjo mėn. 29 d. – spalio mėn. 3 d. mokykloje vyko akcija „Sveikatingumo pertraukų savaitė“. Tai Lietuvos mokyklų bendruomenių savaitinė akcija, kurios tikslas – atkreipti dėmesį į sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo svarbą, asmeninę atsakomybę už savo sveikatą. Akcijos metu mokiniai ir mokytojos mankštinosi (ketvirtokai, antrokai), šoko pertraukų metu (trečiokai), pristatė kūrybinius darbus (pirmokai bei visi norintys) ir dalyvaus Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuotame kūrybinių darbų konkurse „Esu sveikas ir stiprus", aktyviai leido pertraukas mokyklos kieme, atsakingiau vėdino savo klases. Visi mokyklos mokiniai dalyvauja ES projektų „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“ ir „Pienas vaikams“ programose.

Spalio 3 dieną visa mokyklos bendruomenė dalyvavo projekto „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas“ Europos judėjimo savaitės bėgime. Projekto tikslas – pritraukti kuo daugiau vaikų ir jaunimo, tėvų ir pedagogų dalyvauti Europos judėjimo savaitės renginiuose visoje Lietuvoje rugsėjo 29 – spalio 5 dienomis. Vienas iš uždavinių – skatinti vaikus ir jaunimą sportuoti, domėtis sveika gyvensena. Bėgimu nesiekiama išsiaiškinti greičiausio sportininko, svarbu, kad kuo daugiau žmonių įveiktų siūlomus atstumus. Mūsų mokiniai bėgo 500 metrų aplink šalia mokyklos esantį tvenkinį. Dėkojame aktyviausiems tėveliams, kurie kartu su savo vaikais dalyvavo bėgime.

2014 metų spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiais visi mokyklos mokiniai ir priešmokyklinės grupės ugdytiniai lankys Širvintų miesto plaukimo baseine organizuotas plaukimo – grūdinimo pamokas. Ši projektinė veikla vyks bendradarbiaujant su Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, su Širvintų rajono savivaldybe ir Širvintų sporto mokykla.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė