„Vidutinis mokytojas – kalba.
Geras mokytojas – aiškina.
Puikus mokytojas – demonstruoja.
Didis mokytojas – įkvepia.“ (W. A. Ward)

Birželio 9 dieną mokykloje, socialinės pedagogės J. Vilkienės iniciatyva, vyko susitikimas su Vilniaus Asmenybės brandos centro direktore-psichologe Aurelija Lingiene. Drauge su lektore mokėmės, kaip panaikinti mokinio netinkamo elgesio priežastis. A. Lingienė pabrėžė, kad šio susitikimo tikslas – kartu su mokytojais prisiminti turimas žinias, jas „suaktyvinti" ir naujai pažvelgti į daugelį dalykų.

Svarbiausios mintys: būtina laimėti mokinio pasitikėjimą, t. y. veiksmais įtikinti, kad visada jam bus suteikta pagalba, sprendžiant probleminę situaciją. Kenkia: neapibrėžtos, netikslios elgesio taisyklės; piktas balso tonas (rėkimas); nereikalingi klausimai (kiek kartų tau sakiau... ir pan.); daugžodžiavimas, kai nusižengiama; netinkamas situacijos paaiškinimas, jeigu vėl ir vėl nesupranta ko norime; neįvertinamas vaiko temperamentas.

Psichologė patarė, kuo dažniau reaguoti į gerus vaiko veiksmus. Mums atrodo, kad jis privalo elgtis gerai ir pastebime tik padarytą klaidą, netikusį poelgį, nors eilę kartų buvo pasielgta tinkamai, tik mes nematėme... Pasidžiaukime sėkme, mažiausiu pasikeitimu, nukreipkime vaiko netinkamus veiksmus mums reikiama kryptimi, paaiškindami prie kokių sąlygų minėtą netikusį veiksmą galima atlikti (piešia ant sienos – laiku paduokime popieriaus lapą, ar kitą tinkamą piešimui priemonę ir pan.). Suaugusieji gali ir turi išmokti vadovautis nuostatomis, skatinančiomis pageidautinai veiklai. Pamirškime varžančias, draudžiančias nuostatas.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė.

Birželio 17 d. (kelionės organizatorė – mokytoja metodininkė Nijolė Miliauskaitė) mūsų mokyklos mokytojai dalyvavo Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro organizuotoje pradinių klasių mokytojų metodinėje dienoje – seminare „Sėkmingos pamokos receptai". Buvo perskaityti devyni pranešimai. Tris pranešimus skaitė mūsų mokyklos mokytojai.

Jūratė Šeškevičienė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytoja, skaitė pranešimą „Pamokos pradžia. Kaip sudominti mokinį?" Daugiausia dėmesio pranešėja skyrė mokinių nuteikimui mokytis, tai yra jų kūrybiniam skatinimui, sukeliant intrigą ir susidomėjimą jau pamokos pradžioje. Labai įdomiai (pasitelkusi kulinarines žinias) sėkmingos pamokos receptą pristatė mokytoja Renata Sausaitienė iš Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos. Mūsų mokyklos mokytojos Aušra Lebedevienė ir Lena Vaitkūnienė skaitė pranešimą „Tiriamojo darbo įgūdžių ugdymas pamokoje", Nijolė Miliauskaitė – „Mokomės rašyti rašinį", Gita Bakasėnienė ir Daiva Sakalauskienė – „Aplinkotyros projektų įtaka mokinių kompetencijų ugdymui". Danguolė Blusevičienė iš Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos savo pranešime pristatė bendradarbiavimą skatinančius mokymosi metodus. Mokytoja Rita Žukauskaitė iš Paparčių pagrindinės mokyklos pristatė IKT priemonių pavyzdžius bei kompiuterines programas kuriais ji naudojasi matematikos pamokose. Laimutė Juškienė iš Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos pristatė skaitmenines mokymo priemones. Grupė mokytojų pateikė savo pagamintų mokymo/si priemonių pavyzdžių.

Po pietų visi dalyvavo pažintinėje edukacinėje ekskursijoje po Paparčių kraštą: aplankėme Paparčių vaikų globos namus, Paparčių vienuolyną, grožėjomės nuostabiais gamtos vaizdais.

Mokytoja metodininkė Nijolė Miliauskaitė.