Tradiciniu tapęs mokyklos renginys – ketvirtų klasių mokinių pradinės mokyklos baigimo šventė, Paskutinė pamoka – kiekvienų metų birželio mėnesio pirmąjį penktadienį pražysta gėlių žiedais, pasipuošia nuoširdžiomis šypsenomis, sužvilga džiaugsmo ašaromis.

Šventėje, Širvintų rajono kultūros centre, dalyvavo gausus būrys svečių: Lietuvos Respublikos Seimo narė R. Tamašunienė, Širvintų rajono savivaldybės meras V. Jasiukevičius, Administracijos direktorė E. Davidavičienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja R. Tamošiūnienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja R. Jagminienė, Švietimo centro direktorė D. Vinciūnienė, L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė A. Buzienė, „Atžalyno“ progimnazijos direktorė D. Klimienė ir kiti garbingi svečiai.

Širvintų pradinėje mokykloje 2013–2014 mokslo metus baigė 75 ketvirtokai. Tai gabių, kūrybingų moksleivių, smagių šokėjų, veržlių sportininkų būrys. Mokyklos direktorė Irena Sližauskienė dar ir dar kartą pasidžiaugė ketvirtokų  mokslo, užklasinės veiklos, sporto laimėjimais, palinkėjo nepritrūkti ryžto ir atkaklumo mokantis „Atžalyno“ progimnazijoje. Mokyklos direktorė įteikė ketvirtokams pradinės mokyklos baigimo pažymėjimus. Baigusius mokyklą aukštesniuoju lygiu, 12 ugdytinių ir jų tėvelius, I. Sližauskienė pagerbė – įteikė padėkos raštus ir atminimo dovanėles. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Zinkevičienė mažiesiems abiturientams užkabino po molinį medalį. Medalius dovanojo trečiokai, jų tėveliai ir mokytojos. Padėkos raštais, kukliomis dovanėlėmis apdovanotos mokytojos – Svetlana, Nijolė, Virginija ir Danguolė.

Lietuvos Respublikos Seimo narė R. Tamašunienė pasakė gražius padėkos žodžius mokyklos bendruomenei, ketvirtokams, jų tėveliams, įteikė padėkos raštus puikiai besimokantiems mokiniams. Mokyklos direktoriui, ketvirtokų mokytojams įteikė simbolines atminimo dovanėles.

Sveikinimų mokyklos bendruomenė sulaukė ir iš kitų garbių svečių. Visiems nuoširdus ačiū.

Ketvirtokai atsisveikino su pradine mokykla skambiomis dainomis ir padėkos žodžiais. Trečiokams drąsiai perduotas simbolinis mokyklos raktas. Baigėsi Paskutinė pamoka pradinėje mokykloje. Gero kelio visiems!

Šventės scenarijų parašė mokytoja metodininkė S. Paliukėnienė. Vaikus taip pat ruošė mokytojos metodininkės N. Miliauskaitė, D. Skirmantienė, vyresniosios mokytojos V. Vyšniauskienė, R. Maslinskienė, mokytoja R. Gudeikienė. Renginį vedė nuostabiausi vedėjai – mama D. Palkevičienė ir sūnus (4b klasė) D. Palkevičius.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui L. Bytautienė