Birželio pirmąją savaitę ištuštėjusią mokyklą užpildė 95 būsimų pirmokų klegesys. Vaiko mokymosi motyvacija, nuostata mokymosi atžvilgiu, emocinis santykis su mokymusi pradeda formuotis šeimoje, gerokai anksčiau nei vaikas ima lankyti mokyklą. Taigi šios vasaros mokyklėlės tikslai – susipažinti su vaiko branda, jo lūkesčiais, jo turimais darbo įgūdžiais, suteikti vaikui kuo daugiau tikros informacijos, apžiūrėti, patyrinėti mokyklos aplinką. Kita vertus, būsimieji pirmokai, jų tėveliai turi suprasti, kad šeimos gyvenimas, vaikui pradėjus lankyti mokyklą, įgaus naujų spalvų.

Mokyklinė veikla ypatinga tuo, kad anksčiau ar vėliau vaikas turi atlikti tai, ko dar nemoka ar kas sunkiau sekasi. Tėvų užduotis – ne apsaugoti vaiką nuo nesėkmių, bet mokyti (patiems mokytis su vaiku) jas įveikti. Šiomis mintimis buvo pasidalinta su pirmokų šeimomis bendrame tėvų susirinkime. Mokyklos direktorė Irena Sližauskienė į tėvų susirinkimą pasikvietė pagalbos mokiniui specialistus (logopedą, specialųjį pedagogą, socialinį pedagogą), kurie trumpai pristatė savo vykdomas veiklas.

Klausimas pamąstymui: „Ar tam, kad mokykloje vaikas jaustųsi laimingas, pakanka gero mokytojo ir puikių vaiko gabumų?“

Linkime per vasarą smagiai pailsėti, rudenį lauksime sugrįžtančių.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė